Analýza textů a aktivní dril základních struktur - klíč k úspěchu

Na počátku je nejtěžší motivovat se do analýzy textů (po zvládnutí hlavní gramatiky), neboť chybí potřebná slovní zásoba, a člověk je tedy nucen neustále vypisovat nová slovíčka a lovit ve slovníku, znovu a znovu, mnoho hodin, a další dny totéž. Je to však jediná možnost, přičemž samozřejmě napomáhá motivace analyzovanému textu rozumět - mělo by to být logicky něco, co Vás skutečně zajímá. Možná nevíte, že ve švýcarském online-obchodě FIGU lze stáhnout řadu gratis pdf brožur a také Billyho osobní stránky (https://beam.figu.org/) obsahují celou plejádu zajímavých textů pro život. Vyberte si např. z této palety a analyzujte si pro sebe studijní texty, neboť se naučíte nejen něco o sobě a o životě, ale i německy. Motivující přístup je klíč k úspěchu, neboť jen tehdy vydržíte rutinní dril hledání a vypisování slovíček. Jste-li na pokročilejší úrovni, využívejte německo-německý výkladový slovník, dá Vám to totiž zcela odlišnou a klíčovou perspektivu pro pochopení německého uvažování. Tak můžete číst přímo výklady samotných Němců, jak oni chápou svá vlastní slova, což překonává otrocké a ryze překladové chápání němčiny. Více méně potřebujete dobrého učitele i dobré podklady, pokud chcete opravdu dobře růst. Já sám jsem narazil na soukromou učitelku, která měla veliké kvantum podkladů na principu V. Nepustila, což mě nakonec dokázalo motivovat, spolu s překladem textů E. A. Meiera. Najděte si vlastního autora a vlastního lektora, ale vězte, že hlavní práci musíte odvést sami, protože nikdo se to za Vás nenaučí. Nakonec se musíte zaměřit na tzv. aktivní dril, kdy si např. pomocí Nepustilovského CD budete zastavovat české příkladové věty a aktivně si je budete překládat. Potřebujete aktivní základ, strukturální chápání celé gramatiky a pak hodně číst. Potřebujete však i dílčí gramatická cvičení a hodně příkladů a i písemných cvičení, abyste byli v daných tematikách kovaní. Učte se plně zužitkovat každý detail a důkladně ho pochopit ve vazbě k celku. Učíte-li se tzv. slovesné vazby, tj. slovesa s předložkami, zvolte tzv. univerzální dril (a postupně i na těžších, např. zvratných slovesech a ve vazbě na vedlejší věty včetně rozkazovacích způsobů a min. časů):

Příklad pro pokročilé, jak aktivně pracovat se slovesnými vazbami (např. sich interessieren für):

Wofür interessiert ihr euch? Ich weiss nicht, wofür ich mich interessieren soll. Interessiere dich doch dafür! Dafür würde ich mich nie interessieren. Interessieren wir uns für wichtige Sachen! Ihr interessiert euch für nichts? Ich habe keine Ahnung, wofür er sich interessiert hat. Weisst du, wofür er sich interessierte? Atd.

Nestačí tedy pouze analýza, ale je zapotřebí tzv. aktivní dril základních struktur, ústně i písemně. Jednotlivé metodiky na trhu jsou složité proto, že z nich plyne finanční zisk. Obsahují mnoho fotek, drahých CD atd. Sytí se jimi vzdělávací systém a jsou mimořádně neefektivní, neboť postrádají kvalitní úvody, principy, metody a vysvětlení. Lze objektivně říci, že se z lidí dělají i hlupáci těmito neproduktivními metodami. Pokud zvolíte správnou metodiku, uvidíte, čeho lze dosáhnout do dvou let. Pak je ovšem zapotřebí dalších let upevňování a rozvoje slovní zásoby a studia německo-německého slovníku a dalších textů. Pomáhá vracet se k průběžně vypisovaným slovíčkům. Záleží na úrovni Vaší motivace, systematické práci, talentu a schopnosti samostudia. Možná jste typ, který potřebuje více poslouchat a zajímá se o aktuální informace ze světa, pak využijte stránek Deutsche Welle a věnujte se např. pomalu čteným zprávám (https://www.dw.com/de/19012019-langsam-gesprochene-nachrichten/a-47146907). Sám jsem se tak neučil, ale nemůžu vycházet pouze ze svých perspektiv. Jsou lidé, kteří lépe rozumí mluvenému slovu než já, rychleji chytnou správný přízvuk než já, a dokonce se mnohem lépe učí z mluveného slova než já. Proto nevylučuji tyto akcenty, nicméně výše popsané tipy jsou přesto v podstatě univerzální, tj. o moc jinak to nakonec přesto nejde, pokud nejste mimořádný talent. Pokud takový talent jste, byl bych velmi rád, kdybyste obohatil/a dosud malý tým překladatelů a korektorů FIGU-Studiengruppe ČR, de facto často studentů, a pomohl nám zdárně překládat a korigovat texty E. A. Meiera.