Důležitá výzva

Milá čtenářko, milý čtenáři, prosíme Vás a žádáme Vás,
abyste spis »Boj proti přelidnění« zkopíroval(a) tolikrát,
kolikrát to jen bude jen možné a šířil(a) ho na další adresy, které máte
k dispozici. Pokud perfektně ovládáte nějaký cizí jazyk, vybízíme Vás,
abyste do něj tento spis přeložil(a). Je pro nás přitom potřebné, abyste nám
pak Vámi přeložený spis zaslal(a), abychom jej popřípadě
mohli s Vaším svolením dále použít.

Je důležité, aby se tento spis rozšiřoval po celém světě,
neboť jen díky tomu existuje možnost, že bude smrtící problém přelidnění
skutečně rozpoznán a podniknou se proti němu cílené mezinárodní kroky. To se
týká také mučení a trestu smrti (spis »Mučení, trest smrti a přelidnění« je také
možné si u »Svobodného zájmového společenství« objednat za účelem kopírování,
překladu či rozšiřování). Rozšiřujte tyto spisy, jak je to jen možné.
Posílejte je svým příbuzným a známým, přátelům a přítelkyním, kolegům a
kolegyním, kamarádům a kamarádkám, lékařům a vědcům, organizacím všeho druhu;
církvím a sektám, které hlásají, že se mají lidé dál rozmnožovat se stejnou
intenzitou, organizacím na ochranu životního prostředí všeho druhu, spolkům
všeho druhu, organizacím rozvojové pomoci, mírovým organizacím a jiným
organizacím, farářům, kněžím a kazatelům, rozhlasovým a televizním stanicím,
novinám, časopisům, odborným časopisům a bulvárním plátkům atd., úřadům,
reportérům, politikům, vojákům, soudům, školám a univerzitám, právníkům, vládám
a institucím všeho druhu, soukromníkům, profesorům a dozorčím radám, firmám a
koncernům, Honzovi a Petrovi, Novákovi a Majerovi stejně jako všem lidem, kteří
Vás jen napadnou. Problém přelidnění a z něho vyplývající zničení
veškerého života na Zemi, jakož i zničení planety samotné se totiž týká všech
lidí, a to i těch, kteří žijí v tom největším zapadákově
v nejosamělejším ústraní.

Pomáhejte v boji proti přelidnění, v boji proti
ničení veškerého života na Zemi, neboť pouze s Vaší pomocí, s pomocí
každého jednotlivce, bude možné moloch a ničitele zvaného přelidnění omezit,
zredukovat a znormalizovat, aby život lidí a všech ostatních tvorů na Zemi
znovu nabyl hodnoty a aby všechen život a planeta zůstaly zachovány.
K tomu je nezbytná Vaše pomoc a také individuální pomoc každého
jednotlivce. Pokud se jednotlivci zapojí do této akce a spojí se, potom vznikne
gigantická masa a síla, která bude schopna tvrdě zakročit proti všem špatnostem
a zlikvidovat je. Pokud se však jednotlivec nebude snažit vystoupit proti
vznikajícímu zlu, potom se nic neuskuteční. Jenom sjednocení lidé zesílí a
mohou zlo měnit a zlepšovat situaci, a to je možné tehdy, když se jednotlivec
něčeho odváží, něco podnikne a nalezne tak podobně smýšlející lidi. Tím se
pomalu ale jistě vytvoří velká masa, která se stane nepřehlédnutelnou a která
bude s to rozvinout svoji sílu. Proto je nezbytné, aby jednotlivec něco
podnikal a nalézal tak podobně smýšlející lidi, kteří budou moci mocně zakročit
proti všem špatnostem. Pomozte proto jako jednotlivec a svým vlastním působením
hajte boj proti přelidnění a proti hrozící a částečně se již objevující zkáze,
která z nadbytečné populace vyplývá. Pomozte také tím, že nás v tomto
našem úkolu v každém ohledu podpoříte.

Pomozte zastavit ničení, které vyplývá z přelidnění, a
to ve formě, kterou reprezentuje FIGU:

»Zachraňte Zemi, život, rostliny, lidstvo a zvířata«

Svobodné zájmové společenství, Hinterschmidrüti, CH-8495
Schmidrüti, Švýcarsko. (Ve FIGU si také můžete za 1 CHF + poštovné zakoupit
nálepku s tímto německým textem.)

Má-li se razantně a explozivně stoupajícímu přelidnění
účinně čelit a má-li se toto nejzásadnější zlo ze všech omezit, potom je
zapotřebí neodkladně jednat.

Tím, že budete spolupracovat na šíření nemilosrdně
vyložených faktů o přelidnění a na šíření skutečností ohledně trvale a rapidně
se zhoršujícího vývoje, se budete přímo podílet na akci, která má za cíl
přežití lidstva jako takového.

Teprve až si bude i ten poslední zaostalý obyvatel té
nejzapadlejší »díry« v buši vědom toho, co pro něj a pro všechny ostatní
lidi přelidnění znamená, a bude mít v úmyslu používat rozum, může být naše
akce pokládána za úspěšnou. Nespokojte se tedy s jednorázovou podporou
akce rozesláním či rozšířením několika málo kopií, nýbrž spolupracujte stále
znovu a znovu, a to i ve všech nadcházejících letech a desetiletích, a veďte
k tomu také své potomky, kteří tuto myšlenku mají předávat dále svým potomkům atd., atp.

Apelujeme na Vás jako na člověka, abyste tento spis
šířil(a) všemi svými silami a zpřístupnil(a) jej všem svým bližním.

Pomyslete, že mnoho miliard lidí potřebuje tuto informaci!

»Billy« Eduard Albert Meier

překlad FIGU-Studiengruppe ČR