Ekonomické vize v "evolučním" programu "rekonstrukce státnosti" (Štěp.)

Základní ekonomické principy (1-2, kdy konkrétní zákon určuje poslanec PČR a navrh. jeho novelizaci v řádném procesu schvalování! kdy formu nejen určuje daný výbor, resp. poslanec, ale předně je celý postup vysvětlen na novém webu "Vzdělávací výbor PČR" pod mn. školství, kdy ve výboru jsou lidé "mravního typu" vzešlí ze školství /např. Merglová z Mik. gymnázia!/, neboť tito JSOU schopni skutečně zajistit "prosazení této vize" /Ondřej/; Merglová bylo zkritizováno a nyní to může tvořit /Dvořák/):

1) Kupní síla: plnoletí občané (schopní stimulovat domácí a zahraniční "zisk firem", a tedy "zaměstnavatelů"); rozhodují podle výchovy (ekon. gramotnosti od střední školy nejpozd.) o "investici", což je pobídka "firmě" a "zaměstnavateli" v tom smyslu, že jde o "dobrý, oblíbený produkt", jehož dovoz "může" být upřednostněn, kdy místní úřad (živnostenský) udělí "možnou kategorii" dovozu, kdy NENÍ jistý "model čistého zisku" kvůli "korupčním typům dohod". Úřad neschválí dovoz z Číny za ŽÁDNÝCH okolností! Možné je dovážet primárně z pohraničí kvůli EKOLOGII. Toto VYŽADUJE novelu (další z novelizačních návrhů!) Na té úrovni "lze stimulovat" legislativní hlasovací procesy ve Skandinávii, která MÁ převzít TENTO (Zeman) typ úvahy (Klaus). Toto je "nová neviditelná ruka ČESKÉHO trhu", která ovlivní primárně (vize) dovoz z Německa (nezávisle na EU, kdy "na" jsem psal jako "ne").

2) Bez zahraničních pracovníků NELZE hovořit o "podvojném účtování" (Ondřej), neboť TO se váže na "upřednostnění minorit", kdy JIM (Zeman) patří stravenky! Se zřekne (Bůh) ten stravenek, kdo NENÍ Ukrajinka např. (!) v DELTA pekárnách Plzeň - kdy mistr až zpětinásobí výdej možných stravenek, pokud "existuje tento systém" v dané "pekárně" (Dušek). Na té úrovni vzroste podíl rodinných příslušníků z Ukrajiny (což je nutné nyní akceptovat!), mají pomoci s "rekonstrukcí zemědělství" a na té (!) bázi vzejde "obchodní trasa" z Ukrajinou, kdy Čech ručí za kvalitu (historicky) dovážených statků (Ondřej). TOTO (Kalousek) je "vize" (Telička) "obchodních styků" nezávisle na "fondech pro krajský a regionální rozvoj EU", kdy "izolace" "zahraničních investic" (což je také dovoz, např. z Polska) značí toto: Prosazení této vize v EU (Bezděk), kdy nelze nyní zcela "roztrhat" Lisabonskou smlouvu ("muž s copem" a Dušek), ale lze ji modifikovat (Telička) v tomto smyslu ve smyslu "výjimky", kde nelze rozhodovat o "přednostním přerozdělení pracovním silám" (pozitivní formulace) ve vztahu k zahraniční pol. ČR (Dušek)