Fantastická tvrzení BEAM ve vztahu k zaujatým kritikům FIGU

Meier předkládá, krom čisté Nauky pravdy, Nauky ducha, Nauky života, také převratné informace na ufologické úrovni a informuje o technických možnostech vyspělé rasy Plejaren, která překonává naše sci-fi představy. Krom toho však informuje také o duchovních schopnostech, o nichž si i skalní esoterici mohou nechat jen zdát. Jen těžko přijímají udivení žurnalisté, a především i všeználci a rozumbradové, jakož i rozumáři tvrzení BEAM ("Billyho Eduarda Alberta Meiera), který hovoří a píše zasvěceně nejen o pojmech jako teleportace, telepatie a telekineze, ale i o tzv. paralelních dimenzích našeho Vesmíru DERN a rovněž i o našem sesterském Vesmíru DAL. Vesmír DAL tedy není jen dimenze (jiná časoprostorová struktura), ale přímo celý jiný Vesmír jako takový. Meier seznamuje již od roku 1975 udivené čtenáře, zájemce a nadšence o cestách se svou mimozemskou přítelkyní Semjase do paralelních dimenzí a také nakonec o hyperprostorvých skocích v našem Vesmíru DERN včetně přechodu (technickém s kosmickou lodí) do sesterského Vesmíru DAL, resp. Univerza DAL. Meier cestuje se Semjase v lodi velitele Ptaah i s její lodí na různé světy a navštěvuje i samotnou planetu Plejaren, totiž planetu ERRA. Meier také hojně fotografuje, ale jeho série snímků jsou posléze žel infiltrovány záškodníky a falzifikátory (např. jakýmsi fotografem Schmidem, který byl ovlivněn organizací, kterou Meier nazval Men in Black), takže bylo použitelných jen nemnoho snímků. Odtud je Meier stále osočován jako falzifikátor, lhář a podvodník, především ve vztahu k fotografii údajného ptakoještěra a různých snímků Vesmíru, jakož i ve vztahu k fotografiím jeho mimozemských přítelkyň Asket a Nera. Toto je velmi nešťastná kapitola, neboť jakmile byl byť jen jediný Meierův snímek zpochybněn, začal jeden kritik kopírovat od druhého a spustila se lavina idiotských pomluv na Meierovu hlavu. Jen skutečný idiot - promiňte mi ten tvrdý výraz - si může myslet, že Meier zfalšoval fotografii ptakoještěra (nebo ofotil z knihy Burianovy) a že fotografie Asket a Nera ofotil primitivně z televize, popř. že zfalšoval své snímky z Vesmíru. K tomu neměl Meier vůbec důvod, vždyť fotil stovky jasných kvalitních snímků s jednou rukou a často za přítomnosti svědků, a to v době bez dostupné počítačové technologie! Bohužel, hloupost kritiků je v tomto ohledu bezmezná, neboť mnozí se očividně zveličují jako velcí odhalitelé a následně si hrajou na mistry světa - a samozřejmě na mnohem chytřejší a bystřejší, než je Meier. I poslední trouba si na Meierovi zaléčil svůj komplex, ale tím ve výsledku uškodil jen sám sobě, neboť slovy a činem jen potvrdil ohavnost a bezmeznou primitivitu svého niterního světa (vědomí). Odtud (proto) - a nejen odtud - pojmenovává Meier ve svém výroku holou skutečnost:

Nad hloupostí nelze nikdy zvítězit.

V tom je hluboká pravda, neboť "vítězí" vždy hlupák, ale nikoliv mudřec, přinejmenším navenek, zdánlivě. Mudřec již zvítězil předem, řekl bych, jelikož ukáznil své myšlenky a pocity, což je to největší, čeho může člověk dosáhnout. K tomu Meier uvádí ve svém díle Psychika (překlad orientační, něm. originál v knize "Psychika" od Studiengruppe ČR):

Myšlení, myšlenka vědomí je ona vlastní světová velmoc. Myšlenka je, vyjma duchovní síly, nepřekonatelněji silnější než jakákoli jiná síla, mnohem nepoddajnější, mocnější a nezničitelnější než veškerá hmota, vnější vlivy a podmínky. Kdo je schopen zvládnout své myšlenky a proměnit své myšlení v dobré, ten zvládne svůj osud a změní jej v dobrý. To největší, co je člověk schopen vykonat, je zvládnout sebe samého kázní svých myšlenek. Císařem mezi lidmi je ten, kdo je schopen toto učinit, neboť ovládá svůj život mimořádně jistě a dobře ze svého nitra. Proto působí jistě svým vítězstvím a neotřesitelně vůči všem křivdám a neštěstí. Žije a působí ze světa příčin - ze světa svého myšlení.

Bohužel, tato fakta většina lidí neví a podle určitých kruhů by se je ani dozvědět neměla. Meier však tato data neohroženě šíří již od roku 1975! Jeho kniha Psychika vznikla dokonce ještě o něco dříve než roku 1975. Síly myšlení a podobná témata v těchto podrobných výkladech, s tím přišel jako první Meier, avšak byl zlomyslně vykrádán a mnozí na tom mezitím i zbohatli - napadá mi zčásti i M. Ruiz. Ti však bohužel zfalšovali jádro sdělení, totiž že neexistuje žádný "Bůh", kterého slátala náboženství a sekty, a že člověk sám nese plnou odpovědnost a že nejvyšší mocí je pouze Stvoření (něm. Schöpfung). Hlavním tématem celosvětové kritiky jsou však údajně zfalšované fotografie, které jsou pro většinu rozumných lidí zcela irelevantní (nepodstatné), jelikož dokážou rozpoznat - anebo alespoň zčásti - hlubokou pravdu Meierových spisů a poselství, včetně kontaktních rozhovorů. Hovoříme o bezobdobném cynismu pozemšťanů, pokud je Meier vysmíván, zatajován, a navíc se jej i pokoušeli úkladně zavraždit. O pozadí celého případu se budete moci dočíst v kvalitním překladu FIGU-Studiengruppe ČR "... a přece létají!" od G. Moosbruggera, který vyjde tak do roka až tří let. I Vy můžete Studiengruppe ČR finanční prospět, neboť vydání takto tlusté knihy na vlastní náklady více méně přesahuje její možnosti. Pokud víte o nakladatelství, které by tuto knihu chtělo vydat (v tomto případě i bez německého originálu), můžete se opět ohlásit u Studiengruppe ČR. Osvěty v případu BEAM není nikdy dost, takže tato kniha může způsobit malý průlom na poli ufologické, často brakové a "únosové" literatury. Nenechte se odradit Meierovými fantastickými tvrzeními, i co se týče cest časem do minulosti a budoucnosti, např. i do doby Jmmanuela (alias Ježíše Krista). Co zní fantasticky dnes, to jsou i výsledky moderní vědy, pokud je alespoň zčásti sledujete. Za několik staletí budou tvrzení Meiera působit věrohodněji, dnes jsou pro mnohé samozřejmě šok, neboť jak tvrdí rovina Arahat Athersata (strany 39-41, překlad je pouze orientační, něm. originál v knize Arahat Athersata přeložené Studiengruppe ČR) :

36. Dosud věděla nebo tušila jen mizivě malá část pozemského lidstva, že lidské formy života neobývají jen zemskou oblast, nýbrž že žijí ve všech nekonečných dálavách tohoto Vesmíru.

37. A právě tak ví jen nepatrně malá část všech oněch lidí, že jejich duch zasahuje do sfér Tvořivého, jež materiálními smysly nelze postihnouti.

38. Tvoření samo je však vlastním domovem každé duchovní formy (formy ducha).


39. Je v zájmu každého jednotlivce usilovati o rozšíření a prohloubení ducha, dosáhnouti jej a přehodnotit své dosavadní pojetí života.

40. Ono pojetí života, které se pohybovalo v čistě materialistických a nereálných kolejích víry a jež pravdu ducha uvrhlo do zlého zatracení.

41. Obrat arciť nebude snadný, jelikož jeho cesta jest nevlídná a trnitá.

Samy ideje našich tvůrců sci-fi byly zčásti ovlivněny tzv. nevědomou impulzovou telepatií Plejaren, resp. jejich spojenců ve Federaci, stejně jako celá řada vědeckých poznatků různého typu. Zčásti to bylo i proto, aby Meier mohl hodnotně rozšířit "Učení pravdy, Učení ducha, Učení života", neboť z pohledu kosmických ras je toto Učení pro Zemi bezobdobně přínosné, jelikož je skutečně humánní a také velmi mocné, co se pravdivého obsahu týče. Zapojte se i vy do snah FIGU-Studiengruppe ČR a obohaťte kolektiv lidí, kteří se ptají po hlubších souvislostech a nespokojí se s výklady rozumbradů a těch, kteří si na moudré a mistry meditace atd. jen hrají. Nenechte se ovlivnit povrchní kritikou Meierových snímků, která nedává ani hlavu, ani patu, a uvědomte si, že Meier je z perspektivy mnohých velmi nevítaný autor. Takový Vatikán by mohl vyprávět! Četli jste již úvodní slovo ke spisu Jidáše Iškeriotského, Talmud Jmmanuel? Pokud ne, tak to případně napravte, je to zajímavé a poučné počtení, co se machinací hlavní křesťanské sekty týče: https://cz.figu.org/talmud-jmmanuel. Odtud vede správná úvaha k tomu, že Meier je nepopulární kritik církví a kultů, takže se ho chtěli a chtějí zbavit - i z toho důvodu musel být konfrontován a vždy jen velmi těsně unikl 23 pokusům o vraždu, které mapuje již zmíněná kniha G. Moosbruggera "...a přece létají!". Moc církve a sekt neměla být Meierem zpochybněna, myslí si mnozí, a to jsou ti, kteří i vedou války, krom toho, že sami vraždí a jsou fanatičtí a zcela nehumánní atd. Nakonec ví jen nemnoho lidí, odkud čerpá Vatikán své finanční prostředky a co s nimi vlastně podniká. Meierovi jsou tyto okolnosti velmi jasné a neštítil se o nich otevřeně informovat, např. spisem "Ein offenes Wort a několika dalšími! Toho se ani v dnešní době mnoho lidí neodvážilo, a vědělo nebo alespoň tušilo, proč, anebo to byli již věřící. Odvaha a nebojácnost BEAM je tedy zcela nedoceněna, naopak jej mnozí ještě drze a hloupě pomlouvají kvůli tomu, že si přečetli o údajně ofoceném ptakoještěrovi anebo neunesou některá jeho fantastická tvrzení, která ovšemže překonávají stávající úroveň pozemského poznání, technologicky, po stránce vědomí i ducha. Proto je dnes jen nemnoho těch, kteří jdou cestou pravého vědomního a duchovního poznání a přijímají Meierovy informace bez předsudků a s otevřeným hledím.