Jak se naučit překládat

Nevěnujte se složité teorii, ale rovnou se pusťte do praxe. Překladatelské státnice, které jsou možné po složení všeobecné státnice, popř. jiné zkoušky typu C1 a C2 (např. ÖSD, tedy rakouský jazykový diplom) Vám nikdy nenahradí osobní zkušenosti s překládáním a řešením jazykových problémů. Pro vědomí je vhodné studium a překlad Meierových děl, jelikož jsou kreativně zformulovaná a pokrývají velký rozsah témat, to je však pouze můj tip. Až budete dobře vládnout základy nj, resp. budete pokročilí němčináři, jsou namístě první překladatelské pokusy. Vaše texty si nechte zkorigovat a okomentovat např. mou osobou a vyberte si nějaké buď pro vlastní potřebu a studium či oficiálně po dohodě s FIGU-Studiengruppe ČR, abyste zjistili, jaké malé články "Billyho" Meiera ještě nejsou přeloženy (je jich opravdu hodně nepřeložených). Nepřeložené jsou např. takřka všechny texty z "Billyho" vlastních stránek https://beam.figu.org/. Lze doporučit nejprve překládat texty menší, pak rozsáhlejší a nakonec i knihy. Každý přínos je potřebný a záslužný a každým vlastním překladem rostete. Zpětnou vazbu opravdu potřebujete, abyste se mohli zdárně učit a neuvízli ve vlastním světě. Využívejte přístupu k internetu v tomto smyslu:

  1. Slovníky na seznamu a slovnik.cz jsou kupodivu kvalitní a použitelné.
  2. Na vyšší úrovni budete nutně potřebovat německo-německý výkladový slovník typu DUDEN Universalwörterbuch v elektronické verzi.

  3. Ústav pro jazyk český odvádí neocenitelnou práci, využívejte jeho slovníky, možnosti a např. telefonické poradenství (https://prirucka.ujc.cas.cz/; https://ssjc.ujc.cas.cz/; https://psjc.ujc.cas.cz/; poslední dva slovníky vyžadují zadání klíčového slova s "ti" na konci, např. "dělati").

  4. Rozvíjejte svou slovní zásobu pomocí akademického slovníku cizích slov, např. v rámci služby DEBdict Ústavu pro jazyk český.

  5. Pracujte se slovníkem synonym, např. v rámci služby DEBdict, nebo CD slovník od Lingea.

  6. Hodit text do překladače nic neřeší a strávíte v některých případech dlouhou dobu studováním návodu na použití. Nic vám nenahradí schopnost sami formulovat a tvořit.

  7. Pořiďte si vhodné češtinářské příručky ohledně používání čárek, spojovníků a pomlček a stále překládejte a tvořte. Ano, texty FIGU musíte překládat zdarma, ale pomůžete dobré a jedinečné věci. Zapojíte se do mírotvorných aktivit a Vaše činnost bude záslužná. Budete se učit s těmi, kteří se tomuto úkolu věnují ve prospěch mise FIGU. Krom toho své znalosti nakonec můžete využít nejen v profesionálních překladatelských agenturách, ale i jako lektoři jazykových škol. Překlady spisů a děl E. A. Meiera nicméně probíhají na základě vlastního zájmu a bezplatně!