Jakou metodiku zvolit při studiu nj

Správná metodika je klíčem k úspěchu. Pokud jste starší cca 13 let a s němčinou jste dosud nepřišli do styku, anebo jen na základní škole, potřebujete se rychle a přesně zorientovat v německé gramatice. Za tímto účelem můžete využít kvalitní metodiku pana Vladimíra Nepustila (zem. 1995) - https://www.njs.cz/. Doporučuji pracovat s učebnicí gramatiky, cvičebnice, s CD a sešitem neprav. sloves. Vše, co je na CD, je zároveň textově ve cvičebnici. Dodržujte tyto principy:

  1. Osvojte si aktivním drilem základní prvky gramatiky od počátku cvičebnice a učebnice gramatiky; s CD pracujete tak, že si stopnete českou verzi, zamyslíte se, přeložíte si nahlas a pak pustíte další příklad. Vždy pracujte vědomě s každým příkladem a rovnou si překládejte, nenechte CD jen zbytečně pasivně běžet anebo jen napoprvé.
  2. S učebnicí gramatiky pracujte nejprve tak, že si osvojíte základní slovní zásobu do str. 30 a využijete rovnou zákonitosti slovotvorby a koncovek podst. jmen, které jsou v knize vyloženy. Rozhodnete-li se pro slovník hned od počátku či v brzkých fázích studia (což lze doporučit), uvažujte o papírovém dvousvazkovém slovníku LEDA od Hugo Siebenscheina a kol. (nj-čj), jelikož obsahuje kvalitní překladatelské úvahy a četné příklady. CD verze je předražená, a proto si ji pořiďte až ve fázích, kdy budete po dlouhých letech studia tvořit profesionální překlady (jen tip). Zároveň napište na nakladatelství a vyžadujte slevu na max. 5160 Kč., neboť tato sleva byla v případě mně známém již nakladatelstvím udělena.

  3. S kvalitou Nepustilových kurzů v Brně nemám osobní zkušenost, nicméně je to reálná cesta pro začátek, anebo se ptát na lektory, kteří učí touto metodou, anebo částečně touto metodou. Jelikož takové lektory znám (v Plzni) a také ty, kteří učí přes skype, můžete mě kontaktovat a mohu posloužit jako prostředník.

  4. Gramatiku si osvojte pokud možno rychle celou a pak se pusťte do četby a analýzy libovolných textů. Osobně jsem vyrostl na studiu textů Meiera, ale to je pouze jedna z cest. Veďte si slovník a vypsaná slovíčka se průběžně učte s důrazem na slovotvorbu.

  5. Systém tabulek v učebnici Gramatika od V. Nepustila je třeba brát s nadhledem a není nutné jej následovat otrocky. Spíše z toho pochopte to podstatné a hlavně pochopte klíčové kompletní tabulky na konci učebnice. Některé Nepustilovské výklady v knize pomohou k obecnému pochopení kompletních tabulek (Nepustil je učí postupně vyplňovat podle jeho systému, což v principu nutné není a lze využít pouze kompletní tabulku a chápat její výstavbu).

  6. Až se budete cítit zralí, pořiďte si učebnici Vedlejší věty od Nepustila a pusťte se do ní. Učebnice 2000 základních slov je překvapivě náročná, ale kvalitní, lze ji využít, pokud jste schopní rychle a úspěšně memorovat bez vazby na analyzované texty.

  7. Stáhněte si ještě moje doplňkové podklady k nj, které jsem uveřejnil v sekci níže pod články, případně napište pro konzultaci a urychlení ve vývoji v nj (viz kontakt na těchto stránkách).