Jakým (velmi klidným) způsobem zaléčit tzv. pornománii? (jen pro dospělé a bystré duchem!)

POZOR: NENÍ ZAKÁZANÉ, TAKŽE SE O TUTO INFORMACI KLIDNĚ PODĚL A STAŇ SE NEZÁVISLÝM MUŽEM ZRALÝM NA POHLAVNÍ LIBIDOVÝ (FANTASTICKÝ/ZRALÝ/DOSPĚLÝ/ZDRAVÝ/ROZVÁŽNÝ/PLNOLETÝ!) VZTAH! NENÍ REKLAMA NA PORNO A JE TO RADA PRO DOSPĚLÉ! (KDO JE PORNOMAN, TEN BY SI TO MĚL DÁLE PŘEČÍST, JINAK TAKÉ JE PODSTATNÁ ŽENA, NEBOŤ I ŽENA TYTO VĚDOMOSTI POTŘEBUJE, A SICE VE VZTAHU K DOSPÍVAJÍCÍMU CHLAPCI (SYNOVI) A TAKÉ HLAVNĚ SVÉMU MUŽI, KTERÉHO MŮŽE ZALÉČIT TOUTO RADOU)

Tvůj pyj je schopen nejen oddálit (plný) orgasmus, ale také dosáhnout zenové podstaty, tj. ručně se dovést až před samý pokraj a poté provibrovat (představit si v mysli) do oblasti varlat (hlavně pravého). To také léčí hemisféry, neboť smíš i nadále porno využívat (pokud ses jej dříve plně zřekl je mé doporučení tak na min. 2 roky! /toto je cesta buddhy/), ale dovedeš se vlastně jen těsně před absolutní vyvrcholení, což značí, že dosáhneš takřka plné vibrace, ale ejakulace přijde jen podvědomě (tj. vyteče jen nepatrná kapka varlatového sekretu, tedy semene). Krom toho lze tento postup pravidelně kombinovat s plným orgasmem (jen pro velmi zkušené a zdatné myslí, jinak nedoporučuji vůbec), dokud neochabne libido (vzrušující chtíč).

Dále je potřeba říci, že je nutno řešit sledované porno levou hemisférou! To také značí, a to je klíčové, že musíš umět využít svou přítomnost (soucit) a že musíš i výrazně docenit tzv. pravidla soulože (to značí oboupohlavní respekt a celkově tělesnou vzrušující a fantastickou úvahu.)

Krom toho je dále velmi potřeba uvést, že nemáš onanovat u otce doma, neboť jinak si vytvoříš podvědomou vazbu na jeho vlastní chtivost, což Tě přiváže (a to i doživotně pro mnohé, kteří se tím nebudou řídit! /jelikož vše znají lépe, viď B./) silně a pudově (masivně podprahově!) k matce!

NO A MIMOŘÁDNĚ DŮLEŽITÝ DODATEK (VRACEJ SE STÁLE K POČÁTKU): Jelikož se nyní na podvědomé úrovni (hladině mysli) projevila lačnost určitých myslí (duchů řeknu proti Meierovi), budu pro sebe a pro všechny toto téma dále rozebírat v dalších příspěvcích, neboť lidé tyto vědomosti potřebují zcela zásadním způsobem! Vidíme též, že jsme podvědomě STÁLE v dialogu! To ví i Meier a pár dalších VELMI moudrých lidí na planetě Zemi (toto je nové poznání, které budu dále rozvíjet a definovat, což také zpochybní stávající definice tzv. "hlasů v hlavě", což se klasifikuje pomateně a VELMI nezrale jen jako pomatení /těžká či bující schizofrenie atd./ a tak dále, což představuje především tzv. POBLUDNÁ učení ve prospěch i švýcarských farmaceutických koncernů, které mají masivní zájem /podmíněný i vlivy rodiny Rotchild/ na tzv. FALEŠNÝCH definiciích psychiatrického typu); platí vysoké částky na udržení těchto témat pod pokličkou, pročež byl osočen a málem zabit i Meier /podle mě/ a také i já sám, což je údaj z mé tzv. pravé psýchy /obranných preventivních reflexů, které mají uchlácholit Meiera, neboť jeho podvědomí může rovněž zapůsobit, co se týče vlivů ve světském prostředí; a to je opět nový poznatek pro Tebe, který čteš tyto řádky a vracíš se možná se mnou rád i ke starším a velmi starým textům ode mě.../) MOUDRÉ POUČENÍ PRO ZKUŠENÉ ČLENY FIGU: V případě tohoto textu se jedná o tzv. PRAVOU A RYZÍ MOUDROST VE VZTAHU K LÉČBĚ A PREVENCI SEXUÁLNÍCH TZV. (!) PORUCH A TAKÉ PORUCH VE VZTAHU K MEZILIDSKÝM (MILOSTNÝM) VZTAHŮM! DÁLE TO VYVRACÍ TEZE MEIERA VE VZTAHU K DEFINICI PSYCHICKÝCH (SPISOVNĚ ČESKY DUŠEVNÍCH) POMATENÍ, NEBOŤ VYCHÁZÍ Z NEPŘÍČINNÝCH PODSTAT! ZDŮRAZŇUJI, ŽE V TOMTO PŘÍPADĚ JDE O TZV. VRCHOLNOU MOUDROST (BUDDHA).