Mezilidské vztahy v kontextu moderních úvah - úvod do praxe vlastního libida (a neústupnosti)

Jsou to muži, kteří by měli opatrovat a chránit, ale vláda jako taková je věc oboupohlavní. Pokud žena opatruje muže, pak tento muž není zralý a je jí vychováván jen k plození potomstva. Odtud muž trpí komplexem z matky. Chce jí dokázat svým strhujícím výkonem, že je muž, zatímco ona ví, že je to neurvalé dítě. Ženy chtějí zachovat tradici po své matce, a proto chtějí tato data utajit, stejně jako svůj obdiv k otci, od nějž se musí na věčné časy umět osvobodit, což zatím neumějí. Pokud tak učiní, poznají, že jsou ženy. Pokud tak učinit zatím nechtějí, pak jsou dcerami, kterým chybí pohlavní libido a vztah k věčnosti (kreativitě). Odtud žena věří, že má muži vládnout. Poznatek (velký) mezi řádky (stará moudrost): Neztrácej sám sebe snahou zaujmout publikum! Učiníš-li tak, pak budeš zaujatý!

Odtud hovořme o pravém chodu věcí z nitra! Dcera má vládnout otci zpřítomněním svého komplexu, aby se symbolicky očistila (toto je právo počínající matky). Pokud bude trpět strachem (hádejte z čeho?), pak bude cítit k mladému milenci jen respekt a bude servilní. Pak vychová z dětí podle své nevěčné povahy odraz svých vášní! Toto je nevěčná pomstylačnost ve vztahu k nepřekonanému otci (a ještě dominantnímu, pane Ptaah?). Ten je stále obáván (obává se otce), že ji přistihne, když se vzruší s jiným (opět nedospělým) a bude oddalovat svůj orgasmus, aby odbyla povinnost vůči svému dítěti (milenci). Toto je úvaha složitá, ale točí se ve věčné úvaze (odtud chápejme rovněž Arahat, kdy jest řeč o tom, že vše "důstojné" zavírá se v kruhu /neúplném?/). Budeme-li společně bez zájmu hledat jádro (této myšlenky), nalezneme jen sebe (indická moudrost). Odtud je vášeň jev rozkoše a plyne z pocitu svobody ve vztahu k řečenému otci, který byl překonán a je nyní i poznán a milován. Sama pánovitost bez víry (pravlastní ochranné sféry /intimity/) je projevem dětinského snu o romantickém milenci, který má nahradit otce. Víra sama je věčný obal skryté identity. Je to Tvůj svět a můžeš ho kdykoliv přizpůsobit své praktické (sexuální) úvaze (hra na role atd.). Odtud se nebojíš, jelikož jsi pyšný. Pokud nejsi hrdý otec, jsi stín patolízalský. Zní mi to velmi indicky, neboť myšlenky rezonují nikoliv se sférou vnější (viz Meier), leč se sférou niterní. Odtud není fiktivní předěl (pokud chceme) mezi sférou niterní a vnější. Tento předěl je stadium (neumělé/neryzí) zkažené oslavy a pomsty těch, kteří byli historicky pokořeni. (Toto je védská moudrost, řekl bych.) Pokud tzv. slavíme, pak sami. Odtud viděl Gautama svět (nitro/Kosmos!). Toto je úvaha tzv. prateologická! Byla překonána Meierem ve vztahu k čemu? Kulty mohou být reflexní pozemská terapie (člověk hledá cestu k sobě!) tím, že se upíná (chce se upnout) jediným směrem a plně přilnout (chce starou čchi). Žel nikdy nenajdou tito lidé svůj cíl (což ví Meier?), neboť ten je v duchu. Jsou tedy fixováni na hmotu. Toto je jiný náhled na Meiera a chtěl bych jej zveličit, aby si mnozí uvědomili, že Kosmos hledá konkurenci! Tvoření nezná hranic, odtud úvaha o květině (stará úvaha buddhistická a spíše ženské populární povahy.) Přerod květiny z bahniska je symbolický přerod zrodu pravého lidství! Rád bych, aby to bylo jasné. Je to úvaha dětské mysli (odtud hovořím s Brand o "panenskosti úvah") a je to úvaha bující krásy a pýchy. Pýcha je předsudek vedoucí lotosem ke kořenu, aby se posílili (není jeden). Je to ženský element (potenciálně symbolizuje mnohoženství, neboť kořenů jest mnoho a prýští z nich tvrdý úd!), z nějž prýší posila do aktu plození. Toto vím sám i bez Ptaah! (Vidíme, že ženských kořenů je potřeba si všimnout, proto ta kurziva!) Odtud jedna žena nestačí! V Kosmu nejsou pravdy jen od Meiera!

Věř si i bez ženy, aby sis uvědomil, že jsi z ní pošel (povstal!). A tak važ si i sestry své, neboť ona jest z matky Země rozená! Proto Meiere, je zde řeč i o teologice, tedy logice přírodní. Toto je úvaha samých sadů, které mají bujeti v nitru! Neboť odtud vidíme teprve, že sad vnější je klam! Je zde citlivější jádro Kosmu, pane Ptaah! Toto ať ví i ona, kterou jsem řádně označil za pomatenou! Útok proti lidskosti byli i starci, kteří chtěli žít věčně! Odtud sáli energii z Kosmu a z obřích děr, aby vyzdvihli svou tyranii! Toto je vědění, které má odnaučit vilnosti a je určeno i Švýcarům v CH. Odtud bych jim to sám i přeložil, až dozraje čas! Zatím mám pocit, že bojují o vlastní sebepoznání, takže by rada padla jako doprostřed hnoje (mezi opice?). Toto jsou úvahy primární, jsou to úvahy, které zpochybnil Ptaah, když se pohrdavě vyjádřil o mojí víře! Tento text jest i květ moudrosti Gautamovy, neboť tato dosud nebyla nikde zpochybněna, aniž bych o tom věděl! (Myslím mezi členy vlastní rodiny starého rodu!)

Miluji a budu žít věčně!