Předpoklady pro budování konstruktivního a kreativního myšlení

Pro zasvěcené rozbory odkazuji přímo na texty E. A. Meiera, které jsou v tomto ohledu celosvětově jedinečné. Rád bych však pro všeobecné urychlení úvah uvedl několik praktických informací pro každodenní život a každodenní myšlení. Nehovořme nyní o tzv. "pozitivním myšlení", ale spíše o "neutrálním", nebo spíše "neutrálně-pozitivně-vyrovnaném" způsobu myšlení. Knihy "Psychika" i "Arahat Athersata" tuto tematiku podrobně rozvádějí. Sám k tomu mohu dodat, že si mnoho nekonstruktivních, podvratných, morálně závadných, materialistických a lačných atd. myšlenek zpravidla vůbec neuvědomujeme, ale přesto si je myslíme! Jak je to možné? Tak je tomu proto - a to tušil už i Freud -, že myslíme často nevědomě, ale přesto myslíme, a to zcela určitým způsobem, pozitivním, či negativním. Způsobem konstruktivním, či podvratným, negativním, až zvrhlým, nekonstruktivním. Učení ducha, potažmo kniha "Psychika" přeložená kvalitně Studiengruppe ČR, říká např. (překlad orientační, něm. originál viz sama kniha):

Myšlenky mohou být rozděleny jen na dva druhy, pozitivní a negativní. Negativní krom přirozeného minusu znamená ve vztahu k myšlení též zlé, nedobré, záporné, pochybovačné myšlenky. Ty podrývají morálku, psychiku a postup vpřed. Jako magnety přitahují negativní lidi, kteří škodí a přejí člověku jen to špatné. Do života vstupují nejrůznější neúspěchy a disharmonie. Síla a zdraví jsou oslabeny, vzniká lhostejnost a nakonec vše spěje k sebezničení. Pozitivní myšlenky jsou naproti tomu konstruktivní, životně optimistické, dobré a zdravé. Tvoří plus, posilují dobrý charakter a přitahují lidi, které si přejeme, pomocníky a skutečné přátele. Úspěch a štěstí se stávají přirozenými společníky.

K tomu dodávám jen, že si ony myšlenky negativní, nebo řekněme i zvrhle-negativní často vůbec neuvědomujeme, takže se pohybují na nevědomých nebo polovědomých drahách, ALE: přesto se pohybují, a tedy vyvolávají odpovídající účinky, neboť ovlivňují psychiku, totiž právě nevědomě (něm. unbewusst). Málokdo skutečně rozumí vysvětlení BEAM ("Billyho Eduarda Alberta Meiera) o tom, co je vlastně ono nevědomí (das Unbewusste), jisté však je, že to NENÍ podvědomí, které Meier vykládá především ve svých učebních dopisech, na něž jsem odkazoval s linkem i v předchozích příspěvcích. Kdo tyto pojmy nechápe, nemůže být ani zdatný psycholog, neboť neuvažuje v té perspektivě, jak síly myšlení skutečně fungují. Myslím, že na tom se shodneme, neboť vědec, který jen tápe nebo tuší, co je vlastně podvědomí (něm. Unterbewusstsein) a také nevědomí (něm. das Unbewusste), a navíc neví, že člověk vytváří z nevědomých myšlenek i nevědomé pocity (něm. Gefühle) - opět s odpovídajícími účinky - nemůže léčit, ale doporučuje jako léčbu i věci vyloženě škodlivé. I o tom píše BEAM ve své knize "Psychika", kde uvažuje o praktikách mnohých "odborníků", kteří pravou funkci lidského mozku a psychiky nejen že sotva tuší, ale i vycházejí ze zcela chybných perspektiv, takže jejich rady jsou vysloveně relativní nebo i velmi škodlivé. Odtud správně uvažuje mnohý esoterik, že výsledky moderní psychologie a psychoterapie nejsou často zrovna výkvětem geniality a pomoci bližnímu. Na stranu druhou záleží na daném odborníkovi, avšak pravidlo nám ukazuje, že těch skutečně zdatných je výrazně méně než průměrných a podprůměrných, tedy těch, kteří nemají žádné podstatné schopnosti k léčbě, a jsou tedy přímo neschopní (bohužel je to patrně tak). Tak je tomu ovšem i v jiných oborech. Odtud si můžeme vysvětlit, že celkový stav psychologie i psychiatrie spěje spíše k nadužívání léčiv ve prospěch ziskových společností a koncernů. To ovšem zdaleka neznamená, že všechny preparáty na trhu jsou zbytečné a škodlivé, často jsou i vyloženě potřeba, přinejmenším dočasně, ale i dlouhodobě. Proto nelze v hodnocení zacházet do extrému a osočovat civilizaci a průmysl jako takový a velebit šamanismus, který byl nezřídka snůška iracionálních pověr včetně krutých úkonů, tradic a kultů, o nichž dnešní lidé nemají ani tušení, jelikož se nechají krmit romantickými autory jako M. Ruiz a dalšími. Také platí, že dnešní situace některých tradičních kmenových společenství je jiná než před 200 a 300 lety či dokonce před 1000 lety atd. Z kontaktních zpráv s Meierem se dozvídáme o tom, že např. u Stonehenge byl provozován vražedný kult, o čemž dnešní snílci nemají ani ponětí, protože de facto vzpínají ruce k Bohu a velebí staré kultury, o nichž nic nevědí. Kdyby věděli, často by se museli zhrozit, jak brutální tehdejší kulty a přírodní národy včetně mnohých šamanů patrně i byli. Mezi šamanské představy patřilo i hledání symbolů a vnuknutí z vody, nebe, zvířat a podobně, z čehož šaman mohl rozhodnout o tom, zda někdo bude žít, či nikoliv. Éra tzv. před rozumem nebyla svatá, ale často žel i zlá a brutální, samozřejmě naštěstí ne vždy a ve všech případech, ale bez rozumu a kvalitní řeči člověk z posvátné symboliky často vyčetl jen poslední zběsilost a zrůdnost, neboť např. věřil, že je neomylný a že k němu skrze věci, jevy, lidi a zvířata promlouvá Bůh atd. Některé šamanské druhy myšlení neměly daleko ke schizofrenii a byly brutální a nelidské - což bylo přímo ve vztahu k mocichtivosti a vilnosti některých důležitých šamanů, kteří potlačovali i zabíjeli konkurenty. O takových populárních toltécích já nevím vůbec nic, a tedy o nich ani nesoudím. Vraťme se však k pozitivnímu, resp. pozitivně-neutrálnímu způsobu myšlení: Takové myšlení by mělo probíhat velmi rozumně (něm. verständig) a se zdravým úsudkem (něm. vernünftig), může obsahovat zdravé a racionální (realistické) plánování, mělo by být však vztaženo především na aktuální současnost, aby si člověk důkladně všímal věcí, které se kolem něho dějí a mohl je řádně rozumově a vědomně (něm. bewusstseinsmässig) zpracovávat a vyhodnocovat. Neměl by např. melancholicky hloubat a přemítat o neužitečných věcech, osobních prohrách nebo spřádat (ani nevědomě) nerealistické plány, jak dosáhnout naplnění svých neřestí atd. Pomáhá odklonit se vědomě od určitých neužitečných témat a přiklonit se k tématům užitečným a konstruktivním, aby myšlenky byly zdravé, silné, optimistické, bujaré a tvořily odpovídající pocity (něm. Gefühle). Tak člověk buduje psychiku a také nakonec zdravé sebevědomí, aniž by se přeceňoval či podceňoval. Cesta je odhalovat lenivé, neužitečné, pasivní a otupené myšlenky, které probíhají na nevědomé nebo polovědomé úrovni, jak jsem již podotkl, neboť odtud člověk spřádá neužitečné teorie, vize a sny atd. Člověk by se měl samozřejmě intenzivně učit od moudrých a nehrát si na mistra, když jím většinou není ani kauzálně být nemůže. Žel, mnohé esoterické knihy člověka navznazují k tomu, aby se cítil jako mistr, čímž mu mažou med kolem huby, aby se dobře prodávaly, neboť mnozí lidé chtějí rychlé úspěchy a okamžité výsledky - zcela v duchu své pánovitosti a neústupnosti. Trpělivost vzniká ovšem také zkušeností, když člověk nakonec svých "rychlých a převratných úspěchů" nedosáhne. Pak se spíše drží zpátky a učí se rozvíjet vše od základu. Pomáhá tedy i životní moudrost. Kdybych měl poskytnout souhrn hlavních bodů tohoto článku, zněl by takto:

  1. Učit se dlouhodobě správné pojmy od moudrých a správně je chápat ve vztahu k sobě i druhým.
  2. Odhalovat (kdykoliv a za jakékoliv příležitosti) nevědomé a polovědomé "denní snění", falešné, neužitečné, roztěkané myšlenky, které podrývají morálku a vytvářejí demoralizující pocity (něm. Gefühle). Místo toho se přivrátit k myšlení konstruktivnímu, které buduje morálku a charakter (stále a dokola každý den, nejlépe i před spaním, po probuzení atd.)
  3. Nevěřit starým přírodním národům v duchu nereálného romantismu, který jen zveličuje úspěšné knižní autory, aby se dobře prodávali.
  4. Řádně studovat spisy E. A. Meiera a zavdávat tak příčiny pro pozdější pochopení jevů (prolomit lenost, pasivitu, amorálnost konstruktivní činností a činorodostí).
  5. V případě potíží i za normálních okolností zvolit metodu "toužebného snu", tedy představit si pozitivní situaci, která nemá nic společného s aktuálním tíživým problémem (https://cz.figu.org/psychika).

Snad Vám tyto základní úvahy prospěly při Vašem aktuálním, každodenním myšlení. Nečtěte tlusté knihy o pozitivním myšlení od nakvalitních autorů, učte se od moudrých a sami přemýšlejte o všem, co se dočtete a co si důkladně prostudujete.