Proč je překládání pro FIGU zdarma

Celá věc FIGU stojí na vlastním zájmu. Kvalitní překlad vyžaduje kompetenci, ale také zájem o věc, a navíc by se měl překladatel podrobně orientovat ve smyslu překládané látky. Z vlastní zkušenosti vím, že bez vztahu k věci překlad nevykazuje odpovídající kvalitu, byť je překladatel profesionál. Zpravidla si za peníze zdaleka nedá takovou práci, jakou by mohl a měl odvést, neboť mu k tomu chybí vnitřní motivace. Samozřejmě lidé, kteří se do překladů pouštějí a dělají je při své vlastní práci a zdarma, rovněž nemusejí mít nezbytné jazykové předpoklady, resp. jazykový talent a cit, byť se třeba tématu "Billyho" Meiera dlouhodobě věnují. Proto je namístě se zapojit a vylepšit to, co vylepšit lze ve spolupráci s FIGU-Studiengruppe ČR, např. v období uveřejňování textů od roku 2015. Finanční motivace nevede v případu BEAM k odpovídají vnitřní motivaci jeho texty zdárně přeložit, neboť - jak jsem již podotkl - chybí vnitřní vztah k věci a zájem o ni. Vše stojí tedy na dobrovolné, pokud možno profesionální, práci, a to na základě velmi solidních a průkazných znalostí němčiny a samozřejmě i češtiny. Sponzorské příspěvky se týkají pouze samotného vydání a tisku překladu, který musí vycházet - až na výjimky - spolu s německým originálem, což zvyšuje náklady na tisk. Dále je to tak, že FIGU z principu překladatele neplatí, jelikož za překlady neručí a nechává vše na iniciativách vážných zájemců v dotyčných zemích. Koordinací překladů je pověřena FIGU-Studiengruppe ČR, která překlady vydává, tiskne a šíří, popř. koriguje nebo i sama překládá. Jakákoliv jiná cesta je nefunkční a vede spíše k nepříjemnému zmatení obyvatel ČR. Tak např. vyšla v ČR kniha o "Plejáďanech" (a sice "Poselství Plejáďanů - původ a vývoj lidstva na Zemi"), která postrádá nezbytnou překladatelskou úroveň, a navíc žádní "Plejáďané" neexistují, ale jen Plejaren, popř. Plejaden/Plejaren. Bohužel se většinou rozšíří právě počiny těch, kteří pohrdají strukturou a organizací FIGU, které zpupně nechtějí porozumět, neboť se domnívají, že ví všechno lépe než členové, kteří jsou u věci i přes 40 let přímo u Meiera. To sice není hned záruka geniality těchto členů FIGU-Kerngruppe ("základní skupina FIGU"), ale rozhodně jejich přínos zpochybňovat nelze, a ani jejich zkušenosti, chceme-li se na to dívat takto. Je příznačné, že se FIGU-Studiengruppe správně distancovala od všech, kteří hovoří o "Plejáďanech", viz https://cz.figu.org/dulezite-vysvetleni-ohledne-jmen-plejadenplejaren. Závěrem lze konstatovat, že ze svobodného překládání spisů FIGU neplyne sice hmotný prospěch, ale přinejmenším kvalitní "strava" pro mysl a člověk se učí nejen tvořivě myslet a formulovat, ale odvádí i odpovědnou práci ve vztahu k misi E. A. Meiera, které je na Zemi skutečně zapotřebí, byť si to mnozí z nás nechtějí vůbec přiznat. Meier šíří základní myšlenky a předpoklady pro obrodu lidské mysli, a tedy pro lepší zítřky, pokud na sobě jednotlivci důkladně zapracují a budou i šířit jeho moudré rady a návody. Mělo by být pro nás vlastně ctí Meiera zdarma překládat, neboť sám prorok a jeho společenství nás vyplácet za naše snahy určitě nebude a nemá - toto je přísné pravidlo FIGU i do budoucnosti.