Proč kopírovat mech. vzorce bez vztahu k hyperreálné fyzice?

Brutální základy (!) aplikovaných věd pro VŠECHNY, kteří chtějí "rz.", co počítají na střední i vysoké a proč! Ale nechť se učitelky ptají svých studentů (Dv.), co si o tom vlastně msl! Kdy "symbol" je zkratka hlavně fyzika (Ondřej)

I DNES, 17. 5. 2019; proč nebylo Klausi řečeno (I.) na základ. škole toto: Aplikovaná idea: Fantasie, představa se zhušťuje a poté "stvoříš" v duchu nápad "natočit film"? (co je I.?)

Bez (I.) není ani idea ("svatý slib"), což značí přímo: "bez rodiny" není idea, natož "ideová věda", takže "věda pustne" a poté se zničí (Ondřej); dále apl. fyzika je "pohyb ruky", kdy apl. matika jest "teorie pohybu ruky". Jak tedy "postavit plech, který odolá nárazu?" (Dv.) Odpověď zní: Studuj zemětřesení, kdy se "vzedme vlna", poté "kombinace metalů" nevede k úspěchu, neboť jde o "nepřirozené sloučení", jako kdyby schizofrenik letěl do kosmu! (P.) Více vědomě nikdy bez lidu (K. V. Rais)