Psychické trauma syna bylo vyřešeno (Svěrák), psychika otce a jeho "systém výuky" (pozitivní vize)

Psychologický rozbor otce, Ing. Milan Štěpánovský

Stimul vzniku práce: Netypické jednání po celou dobu mé biologické vegetace.

1) Nulová "snaha podpořit nezávislý vývoj syna":

a) nereaguje na pozitivní výsledky osobnosti syna (syn složí skladbu, věnuju mu jí, on ale mlčí)

b) záměrně (?) nikdy neintegroval syna ani vztahově (neseznámil ani s jedním obch. partnerem, bezmála ani s kamarádem)

c) schizofreničnost (až pětinásobné motivy) jednání:

C1) Požaduje, aby syn "hrál s jeho kapelou hudebníků"; když syn sám navrhne termín, on jej vědomě promlčí; poté za týden opět řekne "bylo to jinak" (symbolicky totéž i M. B.); jeho žena totéž: chce, aby syn hrál v kape., ale zároveň nepodpoří tento krok, nekritizuje manžela, nezajímá se, jen řeční atd.

C2) Jedno ego prokazatelně netoleruje ve snu opozici: "Bude to tak!" rozhodne za syna nezávisle (!) ZCELA na věku, kdy nezohlední vědomě ani jeho vztahy a také (!) je pravděpodobně (!) nesnáší a snaží se jim vědomě zamezit (např. brutálně doslova vstupuje do "situačního dialogu" po telefonu, kdy vysvětluji kol. svůj odborný názor: kdy to brutálně značí: Syn telefonuje, on asi 45 krát řekne (!) "neřeš to po telefonu" (bez zřejmé motivace!), poté odejde, sedne si do SUV Subaru a volá (!) několikrát mobilem do probíhajícího hovoru, když předtím neuspěl); další projev (Charvát): Obecně volá synovi v nevhodné momenty, aby "šel na oběd", "na kulečník", "bowling" a tak dále, když syn odmítne, pak přesvědčuje až 46krát obecně, aby prosadil svou (Purmová); když ale syn "pozve na oběd", odmítá jít! Na té rovině dominuje! Dále: Šikanuje stálými nečekanými "prohlídkami" synova bytu, kdy "odmítá přizpůsobit až zcela svou návštěvu" (Rom), přijde "vždy, když chce" a zárov. "koná, co chce", až ZCELA nezáv. na synově vůli.

C3) Tzv. "šílené vize" (není pro slabé charaktery!): Chce opravit elektřinu, ale v klíčové místnosti, kde syn žije, nechá obě žárov. prasklé a nevymění je! Poté instaluje do malé nepoužívané místnosti 9 (právě) nových zásuvek (3 X 3); vynese do této místnosti stůl a židle stěhovákem, pak měří stůl (po týdnu) a nechá jej tam, kdy židle odnese zpět k sobě do bytu! Instaluje 3 "nová světla" moderního typu (jako v laboratoři!), kdy dvě jsou v malé koupelně a tentýž divný typ v kuchyni; přinese ledničku proti vůli syna! Učí syna ji zapínat, když ji odmítá; NIKDY se neptá, co činí, kolik to stojí synovi nesděluje, izoluje jej ZCEL. ekonomicky; je schopen (a učinil tak) nosit synovi obědy, když nechce; zároveň občas chodí kolem 20:00 tzv. "nuceně", aby "překvapil"? Stále šikanuje SMS ráno i večer a řeší stále různá témata, aniž by se ptal, zda syn má záj. Zároveň poučuje, vysvětluje, ale zároveň pak odmítá synovy názory! Přinesl také (!) se svou ženou současně "spodní prádlo" proti vůli s. Zároveň vždy (!) tvrdí "to bylo dohodnuto". Celý život NIKDY neřekne "podpořím Tě", "líbí se mi, co jsi udělal, co děláš", jen poučuje nezávisle ne věku a vůli syna. Jedná se o terorismus na té úrovni, kdy "překvapuje" až mistrně tím, že vpadá do učeb. syna v nevhodné okamžiky, např. při jeho výukách; zároveň syna NIKDY neobhajuje a nikdy nereflektuje jeho vůli! Jedná se evidentně o "absolutistu"; činem rozplakal při doučování matiky jak dceru, tak ženu, tak syna, kdy nikdo z nich trvale nepochopil učební látku!

d) hypotetická homosexualita, neboť se neprosadil (ani jak chtěl vůči dceři Petře) vč. hyperdominance (kde spatřuji příčinné souvislosti!); zároveň jasné hyperdominantní, i podprahově, vystupování vůči synovi (přichází nap. k synovi jako "ufon" nebo "borec" vnitřně, kdy vyn. až slepou poslušnost, což převzala Petra!); věří synovy zároveň až slepě, neboť zná jeho "charakter" a "dobrotivost" a je schopen soucitně vyhodnot. "úroveň bludů, resp. trápení", kdy syn je podle něj jako zvíře! Jedná se o "otrocké americké bludy" (min. reinkarnace tzv. "oběšenec"; ruská psychologická vize)

e) podceňuje tvořivost syna a nesnáší do krve jeho soběstačnost; vnímá detaily v obličeji, trpí; zároveň "nepokořitelný" sobecké "génius" (jasný schizofrenik na té rovině)

d) audio stop. přímo DOKAZUJE min. 5násobnou tenzi (napětí v mozku), kdy cítím nyní "více než jen soucit" a nemám tendenci proti němu činit obžalobné kroky (Ondřej), kdy matka na té rovině jeví až sebevražedné skl, kdy on ji v audiu bránil! Podle něj tedy "nemá" nádor, ale jen obrnu, kdy obojí nesouvisí (úvaha Masák). Na té rovině Irena (matka) podcenila svou matku (Libuši) a obžalovala syna z její smrti! Na té rovině podhodnotila synovu morálku a chtěla mučit, kdy dnes se užírá závistí kvůli úspěchu! VKV v praxi (Velmi křehké vztahy). Nejsem cynik, zveřejňuji kvůli VÝUCE, diagn. je praktická a srozum., je ve starším stylu tezí (lidové teze, konkr. charaktery, nulová reflexe formálních norem).