Podoba naší společnosti je symbolicky i přímo projevem našeho nitra - základní úvahy o "volném trhu" z jiných perspektiv

Symbolicky viděno je celá tvářnost (povaha) společenských jevů (např. institucí) kolem nás projevem toho, co vybudovali naši předci a co jsme po nich převzali; je projevem toho, co nyní dále budujeme a rozvíjíme (z materialistických perspektiv), podle jejich často žel falešného vzoru a příkladu (a jejich falešných ideálů a "pravd"). Pravda je to, že mnohá nedobytná vila magnáta je projevem strachu mocných a taktéž ozbrojené hranice mezi státy jsou projevem silné nevraživosti, strachu, ale i mezilidské apatie (otupění), jakož i dalších hybných sil z nitra. Zamykáme si garáže (čemuž tak např. v Rakousku není vždy v menších městech např.) a hledíme si pro sebe vydobýt svůj "malý ráj" uprostřed mnohého chaosu, kterému jsme už - pro jeho zdrcující vliv - přestali i rozumět. Dokonce se už o toto porozumění namnoze ani nesnažíme, neboť "svět se zbláznil", jak konstatují mnozí (a správně). A tedy mnozí hledají pro sebe uprostřed často mocných aglomerací a megalopolí jako New York a dalších, často i velmi marně, svůj kousek "svobody, klidu a míru (a pohodlí)" atd. Bohužel, sám život na těchto místech je pro lidi neřádně vychované a nepřipravené - jak věděl už i starý filosof Seneca před 2000 lety ve vztahu k Římu - místem falešných vlivů, jimž v podstatě zřídkakdy dokážou úspěšně čelit (byť se mnozí kratší etapu svého života pilně snaží!). Žijou často po vzoru ostatních, kteří se rovněž protloukají životem, jak to jen jde a jak to jen umí, a jejichž vědomosti jsou - přes nafoukanou, nadutou a "velkoryse usměvavou" masku - někdy až žalostně mizivé a nízké (rozvíjejí tedy "čistě světské" a notně neúčelné úvahy). Chybí jim často skutečné vzory, chybí jim i (neporušená) příroda a mocné soukolí společnosti šlape nemilosrdně vpřed a ty slabší posílá do blázinců, ale i do nevěstinců a jiných doupat, kde pak tito "slabší" (i labilnější) hledají - překvapivě marně - svou spásu. Odtud profitují ti "z černé ekonomiky", jak bych chtěl tato individua na tomto místě nazvat. To jsou lidé, kteří čekají na zbloudilé duše a ty pak uloví a zneužijí je finančně i po stránce pracovní síly (např. je v chudých regionech zavřou někam do fabrik a vykořisťují) a tak dále. Mnozí gauneři na toto mají čich a umí mistrně vycítit slabnost, servilitu, potřebu uznání a i jiné potenciální komplexy, které lidi žel svazují, resp. kterým se lidé dosud sami žel neodnaučili (pro chybějící výchovu, ale i talent a potřebné vzory ve společnosti a tak dále, a tak dále). "Černou ekonomiku" vytváří tedy v mém pojetí tito gauneři i skutečný "lidský odpad", mafie, (nelegální) prodejci orgánů, ti, kteří přijímají peníze od sebevrahů, prodejci drog, ti, kteří verbují do pornografie a lákají k nevázané prostituci a tak dále. Toto je situace především velkých měst, jako je i Filadelfie v USA. Vládnou ostré lokty, krade se, mnozí si platí i orgie a tak dále, neboť za peníze chtějí vyzkoušet všechno možné i nemožné. I to je "volný trh", abychom ho správně chápali. Ani slovo nepřišlo od Klause v tomto ohledu, a ani jiní "ekonomové" vůbec neupozorňují na tyto okolnosti, a tedy ani na velké a bohaté segmenty "volného trhu". Nakonec ještě řeknou, že to není jejich kompetence, ale sotva kompetence sociologie, či dokonce sektářsko-náboženských věrouk, jak je nazývá Meier. Mnozí zneužívají volných podmínek tohoto globálního trhu a zkoušejí obchodovat a lobbovat za mimořádně neetické záležitosti, a také samozřejme korumpují, pokud jsou z pornoprůmyslu, anebo z hazardní scény, anebo zčásti i ze scény drogové a tak dále (to nejsou žel všechny "scény" tohoto typu). Mnozí "obchodníci" mají mezinárodní styky a převážejí i uprchlíky v ohavných podmínkách do Evropy, jelikož je předtím řádně oderou. Mnozí vůbec nemají žádné zábrany a etiku považují za výplod církve! Vládne pro ně luxus, osobní potěcha a obohacení a rovněž i nezřízený způsob života, často na hraně se zákonem, který je žel někdy až laxně tolerantní, jak na to správně poukazuje Eduard A. Meier. Samozřejmě, tito lidé žijí, abych tak řekl, "uprostřed noci", nevidíme je, nebavíme se s nimi - přinejmenším, pokud nejsme z jejich vlastních rodin (neboť i oni plodí potomky a často je i zneužívají!). Odtud vidíme princip, o němž hovořil můj otec, totiž "lesk a bída kurtizán", což pojmenoval i H. Balzac! Tímto příměrem chci říci toto: Na povrchu je "volný trh" hlavně komerční a reklamami silně zmanipulovaná a manipulovatelná zábava, zatímco uvnitř bují nejen prostituce, ale i hazard a mnohý póvl (skutečný póvl, který je i historicky některými knižními autory povahově vystihnut) táhne za slepou vidinou zisku a neváhá se pohybovat i za hranou zákona, totiž v oblastech těžkého ublížení na zdraví kvůli loupežím, krádežím, vykořisťování, pasáctví a podobně. Tento póvl není ani Fischerovou de facto řešen, jak jsem si všiml, a přitom je to čistý hnus a vřed na tváři společnosti. Odtud uvažuje Meier o přiostření zákonů a uvažuje také o odhalování psychopatů, neboť zasvěcuje lid do potřebných vědomostí! (Viz Meierův spis.) Korupce plyne hlavně odtud, a samozřejmě také od psychopatů, kteří se zveličují jako mimořádně draví businessmani a lobbisté atd. Ti pak i vyhrožují politikům a tak dále, zvláště proto, že sami hájí zájmy např. jaderných elektráren, s čímž je spojen ohromný business, stejně jako v obchodech se rtutí do amalgámů, které dosud většina doktorů slepě "konzumuje" a krmí tím chrupy nebožáků (a velebí i kvalitu amalgámů a všichni svorně hovoří o neškodnosti!). Nebozí zubní pacienti netuší, že tato "hra" může být i velmi nebezpečná. Viz výňatek z "kontaktního rozhovoru" s Plejare Ptaah (https://cz.figu.org/amalgam). Totéž glyfosát a další nebezpečná chemie. Také to je "volný trh". Odtud bují masivní zlé vlivy do populace a mnozí  z "konzumentů" a "přihlížečů" (kteří jen táhnou slepě s dobou) si kopou nevědomě svůj předčasný hrob, jelikož konzumují i velmi nebezpečné látky a tak dále. Slepě věří autoritám. Vidíme odtud jasně, že víra neléčí, ale spíše zabíjí z nevědomosti. Kosmické zákonitosti se v tomto ohledu obejít nedají, a sice ty, které hovoří o nutném "vědění", které jest v masivním protikladu k víře!

Celý tento "volný trh" byl zaveden z bludných nauk snílků a psychopatů a vede k masivnímu narušení všech biotopů na planetě. Mnozí z nás se v něm doslova našli, neboť mohou žít nezřízeným a i psychopatickým způsobem života. Dávají průchod svým vášním a zálibám, cestují divoce po celém světě (viz i téma sexuální turistika /do chudých zemí, že?/) a loví všemožná nereálná dobrodružství. Je zde ohavná bezuzdnost a potupná snaha zveličit se i počtem sexuálních partnerů a tak dále. Mnozí z nás tedy přistupují na Klausovy podmínky hry a využívají - včetně hlavně i vysokoškoláků a středoškoláků - pro sebe všechny možnosti a vymoženosti moderní a i žel notně komercializované vědy, dokud jim síly a elán stačí! Jsou to ještě děti, řekl by možná mistr (přesněji Srut) Ptaah (Meierův nepozemský kontakt z Plejaren od roku 1975), nebo se tak přinejmenším chovají. Sám Ptaah má hodně přes 700 pozemských let, takže by si takový výrok mohl i dovolit, kdyby jej sám učinil!

Vidíme tedy i odtud celkem jasně, že ten systém "tam venku" je nám hodně podobný, často těm nejhorším a nezřídka žel i nejmocnějším (a nejnemocnějším) z nás a ty zbylé (kolik je to vlastně procent, 20%, 30% nebo i více celosvětově?) semílá - až na lidi spravedlivé, poctivé, vědomé a vědoucí a také moudré (jako je i Meier) - na padrť, až z nich zbudou "hmotné anebo oplzlé trosky" takřka bez života a samozřejmě i bez "ducha". Samého "ducha" by mnozí prodali, kdyby toho byli schopni, ví a říká i Meier. Toho však naštěstí schopni nejsou, neboť zde působí i jiná inteligence, než je ta pozemská (viz Stvoření/Tvoření, něm. "die Schöpfung"). Kdyby tomu tak nebylo, tak běda Kosmu. Odtud vidíme (i v konfrontaci s reálnými informacemi Arahat Athersata; viz předchozí články), jak Vatikán masivně maže lidem med kolem huby a odkazuje de facto jen na svou autoritu - to je výsledek jeho snah! Podává si ruku s mocí a také - už od věků - myje historicky a i soudobě ruce světské moci (dříve třeba žehnal zbraním a válkám a tak dále). Takže jak z toho vlastně ven? Budeme muset do vlastního nitra, pokud se k tomu odhodláme a budeme se muset učit od moudrých, pokud je opět nezabijeme, nezfalšujeme a nevykrademe pro svůj osobní prospěch, jako jsme tak (jako pozemské lidstvo a naši předci) činili v celé historii!