Ufologické aspekty

V případě tématu ufologie se na naší Zemi objevuje paradox, že hlavní a jediný pravý kontaktér s příslušníky rasy Plejaren (pocházejícími z paralelní dimenze v oblasti za hvězdokupou Plejády), E. A. Meier, je ignorován ufologickými skupinami a většinou badatelů v tomto oboru, a taktéž i tzv. exopolitikou, která relativně nově v mnoha zemích vyvstala ze skupin údajně zkoumajících fenomén ufo. Ignorance těchto skupin ve vztahu k BEAM ("Billymu" E. A. Meierovi) je paradox nemající sobě rovný, když uvážíme, že Meier předložil jako jediný na světě i skutečné hmotné důkazy a nejlepší a nejjasnější fotografie ufo na světě. To, že některé jeho snímky byly kradeny a falšovány dá rozum, neboť mnohé kruhy si nepřály a dodnes nepřejí, aby jeho případ byl lidmi, resp. běžnými lidmi považován za reálný. Něco tak šokujícího zřejmě nemělo a nemá ve společnosti místo - jak si mnohé kruhy a církve namlouvají -, a tedy bylo potřeba tento případ zesměšnit a znevěrohodnit, např. zfalšováním a infiltrováním Meierova důkazního materiálu, jak jsem již naznačil. Dokola se omílající osočení ve vztahu k fotografiím Asket a Nera a fotky praještěra a tak dále svědčí o bezmezné primitivitě kritiků, doslova a do písmene. Tyto údajně Meierem zfalšované snímky jsou v porovnání s jeho hlavními a jasnými fotografiemi ufo naprosto nevýznamné a je jasné, že Meier rozhodně neměl potřebu je falšovat, když nafotil celé dlouhé série jasných snímků, a to navíc i v kontextu několika paralelních videí. Kvalita jádra jeho důkazních podkladů (a to je mnoho set fotografií a několik filmů ze 70. a začátku 80. let, kdy neexistovala počítačová technologie jako dnes) svědčí o tom, že jde o reálný fenomén, takže ostrá kritika několika údajných podvrhů nedává vůbec smysl a Meier, opakuji, neměl vůbec důvod tvořit takovéto falzifikáty, když byl oprávněn fotit lodě Plejaren. Hloupá zkratkovitost úvah mnohých kritiků dává tušit i úroveň samé ufologie, do níž se nezřídka promítají i strachy, paranoia a schizofrenní bludy "unesených" a také esoterické a jiné, ostře nerealistické domněnky. Vše v ufologii je plné podivných a kuriózních domněnek a také planých nadějí na evakuaci a Boží spásu a tak dále. Náboženské a sektářské vlivy jsou často v ufologii nepřehlédnutelné a křiklavě negativní a absurdní, zatímco exopolitika koketuje i s tématy "volné energie" a mnoha esoterickými a parapsychologickými úvahami, a věří dokonce i posledním schizofrenním bludům různých "unesených" a tak dále. To je chaos domněnek a konspirací nemající sobě rovný: Z různých "zdrojů" slátávají činitelé ufologie a exopolitiky dohromady teorie spiknutí vlád a vytvářejí paranoický světoobraz, např. ve vztahu k údajným mimozemským podzemním základnám, v nichž si vláda USA prý vyměňuje technologie s E.T. To nic nemění na faktu, že např. zřícení ufo v Roswellu bylo skutečné (i podle E. A. Meiera) a že tuto skutečnost vojenské kruhy USA zatajují, avšak hovořit o přímé spolupráci vlád s mimozemšťany a tak dále, to vyžaduje značnou dávku paranoidní fantasie, kterou podněcují především americké seriály typu Akta X a další, které vědomě operují se strachy publika. Hrát si na velkého ufo-badatele je pak devíza mnohých sotva odrostlých dětí, kteří se pak od moudřejších, jako je Meier, samozřejmě učit nechtějí a neučí, protože se samy považují za nejchytřejší na světě a vědí údajně lépe než sám kontaktér Meier, jak se věci v ufologii mají. Fakt, že se jen zaplétají do nemožných, absurdních teorií, včetně těch esoterických, jim není, zdá se, jasný, stejně jako ani fakt, že se pohybují daleko od objektivní skutečnosti pravého stavu věcí. Reálný badatel je právě Meier a nikoliv falešné kapacity, které zaprvé Meiera vykrádají a zadruhé i popírají, aby se ovšem samy zveličily a upozornily na svoji jedinečnost. Pozitivní je snad faktor, že někteří "exopolitici" tlačí na vlády, aby odtajnily některé utajované dokumenty, které by potvrzovaly mimozemský život. Avšak o jejich neupřímných snahách svědčí fakt, že samotného Meiera s jeho fotografiemi a dodnes probíhajícími kontakty přičinlivě přehlížejí a ignorují, zatímco mimozemští Plejaren se procházejí přímo v Meierově Centru SSSC (Semjase-Silver-Star-Center). Takže ufologické a exopolitické kapacity jsou velikášské, zčásti paranoidně-schizofrenní a zčásti naprosto slepé, co se týče reálného fenoménu. Také jsou, jak jsem naznačil, často ve vztahu k nereálným náboženským, sektářským a esoterickým naukám a postrádají většinou i vědecké poznatky a kritický rozum, soudnost a odstup od euforických domněnek a konspirací. Jednoduše se na tomto poli neorientují a nevidí věci tak, jak jsou, totiž že většina ufologické a exopolitické literatury je nepřehledný chaos a brak nedokazatelných domněnek a falešných předpokladů atd., kterou kdyby člověk bral vážně, tak bychom dnes žili uprostřed mimozemské kolonizace planety atd. Meier se zabývá tématem ufologie oficiálně od roku 1975 a je průkopníkem na tomto poli. Jeho informace však ufologické a dnes už i exopolitické kruhy maximálně potajmu vykrádají a samého Meiera zapírají či zamlčují jeho případ a jeho organizaci FIGU. Informace v kontaktních zprávách Meiera představují zčásti pravou ufologii a liší se výrazně od bludů soudobé exopolitiky a ufologie. Jako vždy si lidé chtějí přičinlivě přihřívat svou vlastní osobní polívčičku a zveličovat se v rádoby výzkumných skupinách exopolitického a ufologického rázu. Jejich velikášské kongresy prezentují jen z malé části realistické myšlenky a především zcela popírají Meiera nebo kolem něho vytvářejí nereálné konspirace esoterického typu - to jest: nikdo z nich se jím nezabývá a neinformuje o reálném fenoménu v Hinterschmidrüti/Švýcarsko. Složitá změť ufologických a exopolitických, potažmo esoterických představ znemožňuje reálný fenomén ufo a reálnou přítomnost Plejaren na Zemi u většiny populace, stejně jako absurdní hollywoodské trháky, které činí z mimozemšťanů odporná zabijácká monstra, což podněcuje a šíří strachy v populaci a tím pádem i podporuje zbrojní koncerny. Dokonce se na této úrovni i vědomě manipuluje, a sice ze strany určitých sekt a uskupení, o čemž nás opět informuje Meier a jeho nepozemský přítel, Plejare Ptaah. Zapojte se do zkoumání reálné ufologie a podpořte překladatelskou a osvětovou činnost FIGU-Studiengruppe ČR. Dnes existuje již 15 nepřeložených bloků (průměrně 500 stran A4 na jeden blok) reálných rozhovorů s mimozemšťany, což česká ufologie a exopolitika zcela ignoruje, neboť ta šíří raději díla šarlatánů, snílků, "unesených", "vládních agentů" a esoteriků odtržených od reality. Jediná cesta, jak přeložit tyto bloky, vede přes FIGU-Studiengrupe ČR, neboť ta je pověřena přímo FIGU-Švýcarskem, jako jediná oficiální skupina v ČR, aby překládala, resp. koordinovala překladatelskou činnost v celé ČR. Proto se obracejte na ni, pokud máte kvalitní jazykové znalosti a chcete prospět, třeba i finančně. Jen v tom spočívá skutečná osvěta ohledně přítomnosti mimozemských návštěvníků na naší Zemi, kdežto v běžné ufologii a exopolitice se člověk ztratí a přijde o reálné vnímání objektivní skutečnosti, více méně postupně ztratí rozum - pokud ho vůbec kdy měl - a přijde i o zdravý úsudek a nakonec bude šířit bludy v populaci a diskreditovat reálný fenomén, který od roku 1975 prezentuje oficiálními místy a šarlatány zatajovaný Meier. I zde platí, že je třeba přijímat podstatná a klíčová data a nevěnovat se humbuku, který člověk nedokáže logikou vůbec odůvodnit, ale jen se v něm ztratí a přijde nakonec, jak jsem naznačil, o zdravý rozum a úsudek. Tato data zpřístupňuje Meier, skutečný průkopník v oboru ufologie a dosud žijící jediný kontaktér na Zemi. Podpořme jeho případ a tvořme odpovědné překlady i vlastní spisy o mimozemské přítomnosti. Vraťme ufologii její místo mezi ostatními vědeckými obory a poukazujme na to, že nejsme ve Vesmíru sami!