Úvahy o víře náboženské, sektářské a esoterické (proč jít k sobě a nikoliv k tzv. "Bohu"?)

Meier ví, že Ty sám jsi bůh. Píše Ti to např. ve svém díle "Psychika". Skutečně tomu tak jest.

Co k tomu vlastně dodat? Nevěříš? A proč bys měl, milý bližní? Proč bys tedy měl věřit? Ty nevěříš mně, ale sobě? Je tomu tak, že? Jenže ty věříš, že to, co ti namluvily Tvé autority, je ryzí pravda, protože jinak by nestál kostel? K tomu Ti řeknu něco, co sdílím s rovinou Arahat Athersata (str. 159-161; překlad pouze orientační, něm. originál viz sama kniha Studiengruppe ČR /která brzy bude vydána/):

610. Vinou lidských výplodů fantasie a bludných učení se arci hodnoty Tvořivé existence vytratily a celé učení ducha bylo přetvořeno ve smyslu materiálních hodnot.

611. Proto se mohlo státi, že »duchovenstvo« pozemských náboženství přiřklo příliš velký význam vnějším rámcům (rituálům, předmětům ap.) a vnitřní osvobozující hodnoty vědomí zakrňovaly.

612. To jest faktor, jejž si »duchovenstvo« nevydobylo jednoduše beze smyslu a bez účelu, neboť vlivem těchto intrik a bludných nauk stali se pozemšťané závislými na víře, a tedy nesvobodnými ve svém vlastním vědomí, myšlení, konání a jednání.

613. I právě to bylť účel všech nereálných učení, neboť na víře závislý člověk se bojí nepokorně se vyvíjeti ve svém vědomí, což zajišťuje jeho zotročování a vykořisťování.

614. To si »duchovenstvo« pozemských náboženství uvědomovalo již velmi záhy, a jelikož usilovalo o moc, nenechalo toto své vědění bez užitku.

615. Pozvedlo tedy význam vnějších rámců (rituálů, předmětů ap.), jelikož přesně znalo způsob myšlení pozemšťanů v tom ohledu, že hodnota jakési věci stoupá v očích pozemšťanů všude tam, kde jest přítomno, byť jen zdánlivě, cosi hmatatelného.

616. Výstavba hmatatelného a faktického chrámu Páně (kostela) musela v pozemských lidech s precizností hodinového ústrojí vzbuditi náhled a bludnou víru, že na dané věci přece musí být přinejmenším cosi pravdivého, neboť jak by mohl být jinak postaven chrám Páně (kostel)?

617. Kdyby tedy neexistoval Bůh, pak by nemohl být postaven ani chrám Páně (kostel).

618. Nelogické způsoby myšlení pozemšťanů jednoduše nepřipouštějí žádné jiné, logické závěry.

619. Na základě způsobů myšlení pozemšťanů může být chrám Páně (kostel) postaven jedině tehdy, hraje-li v něm nebo v souvislosti s ním roli Bůh.

620. Na druhou stranu byli ovšem lidé zástupci náboženství všech dob natolik zastrašováni jejich kázáními o vině a trestu atd., že se nikdy již neodvážili vznášet pochybnosti.

621. Důrazně má být však vysvětleno i to, že se lež za dosti krátkou dobu stává bludem a že ji sám její původce za krátkou dobu již nedokáže rozlišiti od pravdy, přičemž si v této věci buduje notorický návyk.

Nemůžu Ti to vysvětlit lépe, a tedy toto vysvětlení, které Meier skutečně telepaticky přijal (jednostranně). Odtud praví Steiner blud. Hovořme o podstatných věcech, toto je problém! Občan České republiky je maten patolízalem Dukou a dalšími, kteří jsou velebeni před pověrečným lidem. Meier ví, že sám papež v Boha sotva kdy věřil (historicky), a pokud ano, byl spíše odstraněn z pozice, jelikož by si (jak to nazvu) "nevšímal mocných". Ti chtějí podíl (a lví!) na vládě církve, neboť můžeš hádat třikrát, odkud nakonec bordel Vatikán tahá prachy? Z odvětví nelichotivých, tuší anebo byl informován Meier. Velebnost sama jest papež František? Nikoliv, je dosazen mocnějšími, nikoliv "Bohem". Nikdy nebyl papež dosazen "Bohem", neboť Stvoření (něm. Schöpfung) je zcela neutrální a nefušuje do osudu člověka!

Věříme lžím církve a necháme se stále odvádět od své vlastní autority; je pouze zaslepení toto netvrdit a žít místo toho v naději, že pravda a láska zvítězí od "Boha" nebo zásahem koho? Ani Havel neřekl slovo křivé o církvích, neslyšel jsem, neviděl jsem! Falešný je dialog s jedem, neboť usmrcuje! Koketuj s církvemi, jdi si do kláštera, a zvadneš jako rostlina odtržená od kořene.

Sekta je věc oplzlá, necudná a nemravná. Sám ještě kárám i některé členy FIGU v KG 49 na obecné úrovni ("základní skupina" 49 členů /nakonec 49 členů a lidských bytostí/ v Hinterschimdrüti/CH), pokud mám tu potřebu, neboť sice stojí vedle Meiera, ale ... Nebudu jim sahat do svědomí, nejsem tak pyšný. Jsou to jen lidé jako i já a všichni ostatní, a odtud rovněž podléhají určitým vlivům i nevědomě! Proto ale není FIGU sekta! Kult je pak uctívání např. světců, ale nikoliv scéna kolem Meiera! Někteří si všimli, že členové KG nemusí být vždy geniální, ale to je přirozené, tak je to všude, naprosto všude! Sám Meier i mistr (spíše Srut) Ptaah učinili mnohé, aby předešli rozbrojům v relativně křehké, ale i pevné (!) situaci v KG. Tvrdit o Meierovi, že je sektář, může jen sektář a skutečný papeženec a fanatik! Tvrdí to i mnozí ti, "kteří pocházejí z opice", jak sami tvrdí! Proto inteligentní být nemůžou, když se považují za zvěř.

Víra je nemravná, je to projev vlastní slabosti ve vztahu k nesení vlastní zodpovědnosti. Toto Meier opakuje všem a to již hodně dlouhá desetiletí. Kdo jej mezitím již vyslyšel? Nikdo nehovoří o víře jinak než pochlebovačně. Je totiž vybízeno k dialogu (sekt), což ale značí, že lidé mají přehodnotit svůj vztah k penězům a poslat je do Vatikánu! Ti už vědí, jak na hazard a korupci, že?

Esoterika je zajímavá hlavně v tom, že wikipedie neakceptuje žádné odkazy, které jsou zajímavé. Vše se točí jen kolem uznávaných autorit. Nové myšlenky zde neproudí. Vyzývám Vás toto napravit a poučit některé rigidní úvaháře o moralitě (zastaralé moralitě) v tom smyslu, aby přehodnotili svou úvahu o svobodnému přístupu k informacím. Je potřeba jistá data dostat z podpokličky a překonat stávající archetypy zastaralé a rigidní (a oslovské) víry! Odtud plyne mnohá až chorobná psychopatie, totiž ve vztahu k nesplněným zásahům shůry, kdy si mnohý z nás zoufá, že nebyl vyvolen a sám nestal se papežem či jeho pravou rukou! Bůh nekárá, bůh - podle Kalichu pravdy od Meiera - postrádá život. Krom toho mě esoterika nezajímá, jde mi jen o ty odkazy na wiki. Odtud je jasné, že právě Dušek dává prostor (svou koncentrací a zájmem) čisté psychopatii, aby ukázal světu paka, co odmítají jíst tuhou stravu. Také zveličuje běsnící šarlatány "Germánské nové medicíny" a všechny další osly. Odtud je to klaun. Jazyk má rozeklaný a hovoří o lásce, ale? Je to ten, kdo vede ovečky za píšťalkou a nakonec je dovede k papeži, a ani nevěděl, že tam jde. Za tím (nebo ním?) pak táhne Igor Chaun a banda opilců nebo malých buddhů? Malý buddha by před Vatikánem plakal jako malý Mozart! (Příměr pro děti!) Mnohé děti velmi trpí, ale to Chauna nezajímá, chce vystřelit nahoru jako lidé, co vystřelili za "Ano", místo za "A dost" (netuším, kdo se skrývá za akcí D.O.S.T., neboť jsem nepochopil první řádky na wikipedii; s tím já nesouvisím).

Pravda a láska není víra, to je omyl! Učme se sami od sebe, na to nepotřebujeme koncepty Walsche ani jiných bláznů. Rád bych dal nyní prostor i Vám. Napište mi, jaké máte zkušenosti s vírou, chci, abyste se mnou tvořili "nový svět" (nově rozvážné uvědomění) z povahy niterní, ale k tomu bych Vám nejprve doporučil knihu Meierovu, totiž "Moc myšlenek" (Macht der Gedanken), kde popisuje i, jaký je rozdíl mezi pocitem (něm. Gefühl) a emocí (něm. překvapivě Emotion) a kde hovoří i o pěstování niterních zahrad a tak dále. Učte se od něj! A věřte nakonec jen sobě, neboť odtud ovládáte svět příčin (to jest víra může být váš malý ráj samoty, ale to mi neřekl ani Meier.) Hovořím zde o možnosti tvořit sérii užitečných přesvědčení, které Tě přesvědčí, o čem chceš. To není "pravda", ale je to Tvůj svět, kterým se můžeš tzv. "odclonit" proti vnějším vlivům. Toto je můj poznatek, Meier mi tyto informace nepředal. Odtud pak komunikuj s nitrem. Ale pokud jsi "venku" a nejsi "to, co chceš být", pak se trápíš úsudky druhých. Ruiz o tom jen vytvořil zdání, že tato víra stačí, jenže to je velký omyl! Hovoř tedy o samotě a izolaci vlastního já ve vztahu k vnějším vlivům a pak hovoř se sebou a nikoliv s "Bohem". Odtud spřádej nit z vřeténka sudby a kontroluj se! Nic jiného víra neznamená, než jen Tvé osobní přesvědčení, že můžeš studovat nitro. To samo o sobě neléčí, je to jen možnost učit se od moudrého v sobě, protože - opakuji - jinak podléháš tlakům okolí a věříš, že Ty jsi jejich předsudek! Z toho by mnozí rádi ven, ale ti popírají ducha a velebí Františka, a tedy k sobě cestu nenajdou. A to je i odpověď na otázku v nadpisu ve smyslu JAK.

Úvahy o víře sahají mnohem dál, ale nejsou to úvahy náboženské, sektářské ani esoterické. Jsou to úvahy, JAK se dostat do sféry, která mi umožní poznat sebe? Nejdřív musím říci DOST cizím vlivům, toto je klíčový poznatek. Proto se sebou uzavřu "dohodu", jak říká Ruiz? Ne, to říkám já.

Vítězství jest toto činit a pochopit, že jsi ZDE, jelikož chceš (se k tomu uschopnit uzavřením výhodné smlouvy /se sebou a tím, že se to vůbec naučíš/). Toto je moje učení. Odtud se přesvědčíš věru i o tom, že bys mohl levitovat. To ale není víra ani pověra náboženství! Ta se drží i Tvou vlastní osobní nevyzrálostí v tom smyslu, že nechceš už meditovat kvůli profitu z vnějšího světa, který Ti teprve slibuje pokrok. Toto Meier učí v Kalichu pravdy. Jsou to slova VŠECH hlavních proroků, kteří kdy kráčeli po Zemi. Stačí Tě to motivovat? Co kdybys přispěl na dobrou věc? Myslíš, že chci peníze? Neurážej, když to neumíš! Pošli něco FIGU-Studiengruppe ČR, aby mohli Kalich pravdy vydat v papíru - podle Meiera se papír lépe čte. Klidně si vytiskni i mé příspěvky, chceš-li. Uzavři vztah s dobrým čtivem a vzdělávej tedy svou hmotu. Patří Ti. Odtud budeme dále uvažovat o podmínkách na trhu, až se k tomu odhodlám (něm. entschliesse). Tato úvaha je neúplná, ale já nerad plním pohár až po okraj, neboť chci rád k základu jevů. Půjdeš dál a vytrváš ve studiu? Myslím, že bych i rozuměl něco víc z onoho utajovaného učení Gautamovo. Mělo by léčit, to je jisté. Osvícení je však sama cesta k nirváně, což měla být svoboda! Zkusím Ti o tom říci víc, neboť jsem se Gautamou vždy inspiroval, je to série užitečných úvah, připomínám Ti. Uč se se mnou dále, chceme-li (musí být vůle oboustranná!). Poslední věta je jedním z pravidel Gautamy, podle mě. Takže pravidla mohou být i smysluplná? Ano, více než jen smysluplná (pravidlo zesílení tužby). Jsem po okraj a jdu zpět (třetí pravidlo, tzv. řízení osudu). Jsem zmatený (lákání k milování; potenciální pravidla, neboť nic není izolované (čtvrté pravidlo). Toto jsem Ti chtěl milovat (páté pravidla logiky), odtud poslední a čestné pravdivé pravidlo: vím, co píšu! (není páté, protože není konečnost, ale jde o nezávislost na slovu Páně.) Poslední věta je zároveň můj důkaz. Odtud soudím na povahu nezávislou a nekonečnou bez konce (tj. s přesahem nekonečnosti; viz Meier pod pojmem "další Univerza"). Odtud jsem chtěl, abys také viděl víru, a proto pochop, že síla jest v nitru a v sobě (viz Meier pod pojmem "innerstes Selbst" /možná bych řekl jádro bytosti, ale to ví on lépe, co to je/). Učme se tedy i gautamaismu, což je hladina nezávislosti.

Salome, mír!