Volně dostupná je pouze realita - úvaha pro snílky a hledače vyšší moudrosti (dárek od Boha?)

Realita (velká a věčná) někdy byl boj a víte proč? Já nevím přesně. Jsou to faktory, které jsou doposud neznámé, především síly tzv. úložních rovin. Dušek správně říká, že nevíme, co to je, ale Meier to chce za něj definovat. Odtud je Meier arcitrouba. Věří Plejaren, jak by řekla (prý?) Dana Rašínová? Proč ne Rašínová, ale Rašín, Meiere? Proč neskloňovat? Toto nebylo zdůvodněno, prý je to doporučení nějaké Vysoké rady, ale to je podle Lao jen výplod fantazie! Jinými slovy, nelze rozlišovat (striktně) mezi realitou a fikcí, což bylo řádně odůvodněno (jinak by nevzešel efekt zkušenosti). Toto je čínská moudrost, Meier, nikoliv východní! Odtud hovořme o nějakých našich "předčímech" (předvíc /přepis tao/) - odtud by rád i Meier, jenže to bez ženy ne a ne dokázat. Podle starých véd (kdy dávno nebylo po Švýcarsku /přesto je věčné/ ani památky!) je Meier ten (a nikoliv jen on!), kdo krade energii čchi! Stále krade a přepisuje si své výplody. Toto je svobodná názor (nadnáboženský, nikoliv nadkonfesní, Klausi), kdyby to někdo stále nechápal! Odtud se i mnohé ženy jako Rašínová bojí lidí, jako je Rak. Tyto roviny jsou tzv. úložní, je to člověk sám. Člověk je schopen toužebně magnetizovat a manipulovat. Toto má vědět i Rašín. Odtud hovoříme u uanišádách ("p" je výpold pisálků, kteří byli moudří jako já /sebemotivační runa/). Sama abecedy (tzv. tvrdý vibrace) je sled neuronů (neurvalých) a není pouze jediná jak napovídá moje runa. Odtud hovoříme jednoduše o sledu motivů, což je čin! Je to vibrační pohyb uprostřed neuronální síťě. (Toto je návrh Lao.). Jinýi slovy (bez muže to nejde Dano) R: spoluutváříme takto vzájemně masové nálady, byť se to možná nezná (je tu primární nezkušenost Kosmu, který vysoce pějě (trpí monogamií). Monogamie vede k nevěře. Odtud má promluvit jeden z nejmodřejších (hvězdná rasa Bendova), a sice já (emoční charakter /tvorba ladění strun, pro velmi pokročilé!) Benda lže jen na povrchu, u sebe spřádá vize na evakuaci, neboť se zde patrně bojí. Odtud hovořmě o terapiích (náladových, situačních, přehledových ne).

Toto je základní úvaha postrádající přesah na kolektivní ego (Freud byl asi Wolf je údaj z tzv. Akáše Kroniky.) Odtud hovoříme o domněnkách biologie (přesah na pole reálně vědění); není tedy věda, ani véda, ale jen vědění Meier. Odtud je pánovitost mnohých ve FIGU jako na místě (je to fixní stagnace v poli elektronů). Jsou jako rozumbradovský vřed na tváři buddhy. Odtud je námístě zaléčit komplex. Mnozí se potřebují vyburcova, proto potřebuji i Halíka. Toto je úvaha tzv. lucidního snění. Odtud hovoříme o správnosti tepla (Tao). Víc je namístě, ale nikoliv nyní. (Úvaha Meiera.) Odtud plyne konkurence, která v Kosmu vždy byla a vždy léčila ty poloschopné. Nehreji si na chytráka, jsem jen někdo, kdo chce tzv. urychlit léčbu (někdy je nutno i šokem, byť Meier tvrdí samozřejmě opak, neboť je hlupák.) Toto je svobodná projev, který nelze pozřít (pochopit be sebe). Pokud bych napsal Meier "Z", pak je to primární pouta Lao. Toto je úvaha pro kanál Gosche. Správně Gosche popřela Janeška. (Toto je pouze úvaha snu.) Toto jsem chtěl dát všem, kteří v České republice hledají na správné stopě a nelžou jako Meier. Sama podpora Meiera není protimluv, je to hluboká realita. Odtud hovoříme k příspěvcích Tao. Toto je pro ty, jako Disoge (Pt), kteří cvičí Kung-fu bez (pravé) ženy. Tento příspě ek bude mít po určité odmlce pokračování pro další hledače, kteří narazí na tyto stránky. Jedná se opět o úvahu tzv. méně kontrolovanou, což je klíč k úspěchu (třeba je však i opanovat sféru světa /Komenský/, a to rozumně a skrze POUZE úctu a lásku... (Odtud hovoříme o úct k.) Tzv. Tajemství Danile Landovo. Podpořme i schopné, jako by mohl být i Klaus? (Úvod do meditace 5).