Všeobecná touha napravit poměry selhává v jádru bytosti (dalajláma?)

Hovoříme o nápravě poměrů, ale míníme tím chaos (velmi závažný) svého niterného světa (který je nekonečný a má stále nové perspektivy). Odtud je scholastika inovátorská snaha (mužské dominantnosti ve vztahu k ženě) se snahou vposled vyvrátit církevní monogamii. Na této úrovni logiky se běžně nepohybujeme, protože věříme ověřeným mozkům, jako byl (možná) i Newton? Tato úvaha není pochopitelná racionálně, pokud se o to vážně nesnažíme; lež (tzv.) je oproti tomu pochopitelná pouze vírou, neboť dědičné vzorce chování podléhají vazbě na celek života. Tato úvaha je velmi složitá, ale mohla by tvořit (jako i člověk) celek (vztah k logice), kdybychom rozjímali a posílili svoji mysl soucitem. Odtud pravme, že tehdy uvažovala východní logika moudrých mužů (historická úvaha). Toto je vztah k meditaci a vyšší moudrosti, tzv. zenu. Je na Tvé, potažmu naší (něm. usw., tedy rozvíjejme se) úvaze, zdali chceme tvořit smysluplné komunity, ale bez uznání krásné teologiky života (viď Ptaah) to nepůjde. Ta stála (a stále stojí) na počátku východní církve. Odtud ji nelze ignorovat a hovořit jen o teologice vlastní! Na té úrovni hovoříme sobecky. Toto by měl pravit dalajláma, aby osvítil populaci. Nechce (vztah k já z pozice věrské) nyní dále krmit mysl těmito "daty", je potřeba umět se oprostit (i sou...). Odtud hovořme k sobě, kdo jsme já!

Nádherný úvod do meditace (buddha); (text bez kontroly /západní úvaha; v zenu "západní", nikoliv "východní", neboť vše tvoří systém a celek; složitá úvaha pro pokročilé/)