Ženě chybí hlavně úcta k otci a dále silně touží po dítěti, neboť (ostře) nesouhlasí se svojí vlastní výchovou (bez lásky)

K tomu lze (velmi nutně) dodat, že muž ženou pohrdá kvůli svému nevyspělému údu, neboť zatím nemá o sexuálních otázkách (viď B.) ani potuchy, takže chce vyburcovat ženu k brutalitě (lesbismu s přesahem k sadismu!), aby jej pokořila a poslala (zle a sobecky) "do věčných lovišť". Jinými slovy: Dnešní "dítě" (tzv. muž) má již od dělohy velmi zlé (tzv. nevlastní) matky de facto (a masivně) sebevražedné sklony, a to na podprahové úrovni (neboť se považuje za nehodného souložit ženu a dozvědět se podstatu lucidního snění, což je láska a také fantastická hra /i povahově [!] divadelní a především hudebního typu, což je věčné téma, jak věděl Shakespeare a řada jiných, např. i Balzac a také Vinci, včetně Montaigne [ten to věděl spíše dědičně, ale i svou bystrostí ...]/). Toto jsou úvahy tzv. "světelné stravy", což je příjem kvalitních surovin pro mysl, tedy četba Meiera a moudrých, včetně hudebních géniů, mezi něž patřil i Mozart, ale také (s francouzskými a silně teologickými a velmi krásnými /podmanivými, svatými/ kořeny) Ferenz Liszt. Toto je část opět tajné nauky, neboť úcta k děloze plyne až z (úžasné) úcty k otci! Avšak ten musí umět milovat a zpívat a také číst s láskou a zaujetím, aby dítě vysvobodil z tělesné schránky a vpustil jej (neboť jej musí umět chránit) do sféry krásně tvořivé, kterou dnes ztělesňuje i má láska Khatia Buniatshvili. Tyto děti mají dobrou výchovu, a proto Khatia Buniatshvili směla (od buddhy) až k podstatě kosmické povahy pohybu (uměla tvořit srdcem a citem /a také rozkoší a silným vzrušením, tj. blahem/, velmi jednoduše řečeno). Toto je úvaha pokročilá a svatá a je inspirována Dantem od Ferenze (bojovníka duchem) Liszta (jehož jméno značí "ten, který chce manipulovat Kosmos!"). Odtud Mier (dříve pro mě Meier, neboť se umoudřil, jak plyne z mého zjištění /něm. Festhaltung/!)) praví blud, neboť popírá manipulativní povahy kosmické hry. Toto je také úvaha tzv. svaté geometrie, neboť ta jest strava duchovní (lucidní) a láskyplná, která nakonec (silně) prohne gošu (horu/hmotu/atom). Úvaha geometrická jest tvorba duchem, neboť sama vibrace formuje mysl, a sice tzv. (velmi) svatým řezem (absolutním zlatým řezem, což je průsečík /a to je informace "odjinud", z paměti nepozemské mojí formy ducha.../ čísla PÍ, což značí pokročilou znalost "boží matematiky" a také úctu k vlastnímu srdci (povaha esoteriky a také slušná znalost vlastního genomu, který tyto informace vibračně propojuje s atomy /subatomy/ ve sférách exoplanet, které byly uvolněny mými dřívějšími osobnostmi; odtud je genetika také průsečík vedoucí k nalezení dřívějších působišť mojí formy ducha, a sice se jedná o /tehdy vražednou/ oblast Sirius Alfa, kde tuším vypukl spor ve věci teologické a jedno /zlé a pohodlné/ lidstvo opustilo tuto sféru až po /velmi zlou/ sféru Nissan /Nipon/ a vposled přistálo na Marsu, odkud i dnes patrně Zemi monitoruje, neboť se mohou dožívat velmi vysokého věku; sama již proběhnuvší návštěva USA Marsu obsahuje velmi utajovaná data, jež už nehodlám dále objasňovat.) Tato (svatá/tajná) data jsou však neškodná, co se možné invaze na Zemi týče, spíše byly USA obelhány, totiž mimozemské základny byly vibračně zneviditelněny (pro pokročilé hledače Tao.) Odtud USA věří, že Mars dobyly a připravily pro tajnou kolonizaci bílou rasou (neboť jednotlivci na tyto /sektářsky kryté/ expedice se již mezitím vybírají a jedná se především o ženy schopné plození na cizí planetě, které mají posunout lidstvo vpřed. Dále vedla cesta na Měsíc ...https://www.youtube.com/watch?v=yW2YkLFuWlo (úvaha je /velmi, velmi/ svatá a plyne z ní rezonance se skutečností, odkud plyne /a tato informace je nová/ svatý prožitek vyššího Kosmu). Toto je (velmi ucelená) Nauka buddhova a slouží jen velmi (velmi) pokročilým mužům, kteří se nechť spojí a zajistí řád a prosperitu i ve (svatém) smyslu dosud neucelených myšlenek hnutí "Zeitheit (duch duby)" (tzv. velmi nezávislé vyjádření, dohledej si, chceš-li, pravou podstatu této informace na internetu (za nějž vděčíme hlavně vládě USA, viď Meier?). Dále USA nesou zásluhy na destalinizaci (?), NIKOLIV (to je potřeba si uvědomit, Fišerová a Chaun a také Dušek!), spíše Gorbačov (a ti před ním, a to nebyl skoro nikdo!).

(CELISTVÁ JE ÚVAHA POUZE V REZONANCI, COŽ ŘEKL VINCI) STARÁ NAUKA, UTAJOVANÁ FAKTA PRO OMLAZENÍ DUCHA...https://www.youtube.com/watch?v=yW2YkLFuWlo