Na této stránce publikuji krátké úvahy, které mají podnítit k hledání pravdy ve vztahu ke světskému, tedy společenskému prostředí a převládajícím bludným naukám esoterického, náboženského, sektářského či vědeckého typu.

NA TOMTO MÍSTĚ UVÁDÍM NEJPRVE TZV. CELISTVÉ MOUDROSTI (NÍŽE NÁSLEDUJÍ RACIONÁLNÍ (A OPĚT CELISTVÉ) MOUDROSTI V PODOBĚ JEDNOTLIVÝCH (34 S PŘESAHEM DO 34, TJ. TENTO POČET STAČÍ! /PRAVDA NA BÁZI DOSAŽENÉHO POZNÁNÍ KOSMU!/) ANALYTICKÝCH ROZBORŮ (ČLÁNKŮ, ÚVAH) - CÍLEM JE VYVÁŽENÍ MOZKOVÝCH HEMISFÉR (VRCHNÍ ÚVAHY LZE POUZE PŘEJET OČIMA, O NÍŽE UVEDENÝCH ČLÁNCÍCH JE VELMI RADNO DO HLOUBKY ROZJÍMAT); DÁLE JE NUTNO ROZVÍJET FANTASII A UČIT SE SPRÁVNĚ DOTÝKAT VLASTNÍHO VĚČNÉHO TĚLA (GENY TVRDĚ VIBRUJÍ DO DALŠÍCH ŽIVOTŮ V TZV. VĚČNÝCH ÚLOŽNÍCH BANKÁCH; JEJICH POZNÁNÍM (PRAVLASTNÍ DOTYKOVOU TERAPIÍ BUDDHISTICKÉHO TYPU) SE UVOLNÍŠ K VĚČNÉMU POZNÁNÍ KOSMU; ODTUD PAK TVOŘÍŠ SVŮJ SVĚT UPROSTŘED CHAOSU!)

ZAČÁTEČNICKÉ MANTRY PRO ŽIVOT! (ÚVAHY POUZE PRAKTICKÉ A CELISTVÉ, PROSTÉ ROZUMRADSTVÍ)
POZOR: JE TO VELMI ZAPEKLITÉ, ALE MIMOŘÁDNĚ SLOŽITÉ TO NIKDY NEBYLO! (NOVÉ POUČENÍ!)
ZVÍŘE JE ČLOVĚK (DAHRMAWARA), "ZČUV" ("ZNIČTE VÍRU A ZNIČÍTE ZVÍŘE") (KUNF GU DAHRAMAWARA BYLO MÉ NĚKDEJŠÍ JÁ PRO MARKA) - MATRA PRO DOSPĚLÉ! https://www.youtube.com/watch?v=c6bEs3dxjPg (matnra do děti /a do telete ne/ SLOŽITÁ ZEN ÚVAHA!) KRÁSNÁ JE CITADELA (NEPŘEKROUCENÁ POSELSTVÍ BUDDHY) - BOJOVÁ MATNRA (ZASTAVIT MEIERA!) ZASTAVIT MEIERA JE ZNIČIT RÁD TO JE VÍC NEŽ DOST PRO VÁS!
Ve výsledku mě vidělo 56 lidí! (Za život? ne; za mantru (život)? ano; povaha automatického snění!) VELMI SLOVÍČKÁŘSKÁ ÚVAHA PRO BAYERA; odtud řídíme běh svého osudu (buddha); odtud lze vidět masivní přelidnění! (hovořím o skutečném lidství Bayer!)
Třebaže jest nutno studovat jen věcí hodnotné, nelze opomíjet nutnost vyrovnat se se lží. Potřebujeme obstát ve sféře světské, a tudíž musíme nejprve hodně k sobě a pak vědět věci jinak. Jsme schopni nakonec prohlédnout i věci, s nimiž jsme byli konfrontování v minulosti a které jsme dosud plně nezpracovali.

Je pouze člověk - Tao. (koncentrační technika) Rovnováha plyne ze sebe (nezávisle). Metoda Kung fu. (Jedná se o tzv. v) /píšu pro esoteriky rovněž a nenápadně ukazuji možnosti jazyka s MarkeM/

Komplex z matky je přemíra soucitu, Kung-fu praxe; Tao

Kvalitní je značka eden (zábavná), co se týče mrkvové šť (a hodně, oporavdu hodně šťovíku a užívat /zažívat/ - toto je moderní styl Meier (dříve Tyl podle nás /nejsme ve Vesmíru sami, a to ani nyní /buddha celé/) - šťovák a zelenina očišťuje oči (podstata symboliky tzv. /úvaha moje/) - to celé pro velmi pokročilé studenty mojí metody (buddha) (a Meier je tlusné prase bez ženy /buddha/ - dotud není odtud (= jsme bratři; moje úvaha)

Černá díra je úvaha boží (tao), jedná se o evoluční rozšíření expanze Kosmu (průnik do dimenzí jinými slovy; věčná pravda dále jest, že jedno bez druhého chřadne; lekce pro prezidentku) Pro profesionální hledače tao: tato sféra chřadne. Odtud buddha. A filml knotakt Meier. (úvaha tzv. zběsilá /milující/); prosím nepřehánět šťovák ...

Úvaha nová je i bez videa (https://www.youtube.com/watch?v=ZZq53GloUhw) (Kung je umění zapomění!) (poslední úvaha dne) (video roste v hlavě, podstate luc. snění) (dospělá úvaha)

V2nu se povaze obousr (wušu https://www.youtube.com/watch?v=ltY3ZLA6dA8) Cič chi Thaiči (cvičení mozku /úvaha je svatá, buddha/pro mé studenty) v https://www.youtube.com/watch?v=iu3qoIsGzUM

ODTUD VEDE CESTA K TZV. PRIMÁRNÍMU POZ (PRO VELMI SCHPONÉ ČTENÁŘE):

Náročn a krásná povaha komsu:

"prosím nevyvracet to." (Meier)

toto je součást zen buddhismus (běh světa dobře řízen jest)

mnata pro pokřočilé: člověk se musí umě léič (vrátit se na počátek - toto je podstata léčb!) !! Mnohem více bude na toto téma nutno říci: Šok je, že nejsi ve Vesmíru sám a tak musíš umět prijmout tuto matnru. Toto je můj dárek pro Tňu, zatím neodlonou duchem. Odtud lze spšsti zpět časem k povaze probléu! A odtud plyne pochpení pro blest Meiera. Primárním motivem je úcta k blo. Toto jeúvaha! Odtud škodí UV. Rád jsem byl mistrem, nositelem nobelovy ceny a hudebním géniem! (Toto je úvaha tzv. rigidní /prostá úcty/)

!!! (je to povaha ching; odtud jsem byl kdysi i kouzelník)

Je úvaha Boha, věnuji sobě.

Tyto jsou úvahy: Reflexní terp NE; dále fuga; odtud rezonance; poté šoka pohyb sex. čakry. Potom cvičit thai-či a milovat boha; nakonec levitovat a milovat kosmos; odtud cestovat časem a nkonec usnout v čase (na vizí planetě pro rozšíení obzoru; toto byla cesta já (původ komsu) Jednotlivost lze odvodit z knihy Genesis, Meier, země je ve výsledku pochva (prohluv) je to časová sm. (PRO POKŘOČILÉ LÉTITELE JAKO JE DUŠEK)

TOTO JE ZÁKLADNÍ PSÁCHA MEIER (TECHNICKÁ CESTA JE BLUD; TOTO JE ČYSO /POZNÁNÍ SEBE/) DÁM VŠEM KOLEM FUŠEROVÁ.

JE TO ÚVAHA PROSTÁ. OSTATNÍ VYMYSLEL PLEJARE PTAAH. ODTUD JE POVAHA SPÁSY. PRATAOLOGICKÁ POVAHA. JEDNÁ SOUSTŘEDĚNÉ STRUHY (VAZBY KOSMU)

JE POUZE KOSMOS (POVAHA ŠTĚPENÍ AUTOMOBILŮ (ŠTĚPENÍ PALIV) JE VÁLKA /JE TO NUCENÍ ATOMOVŮ NADPŘIROZENĚ DO VAZEB) TECHNIKA OMEZUJE (VÝRAZĚ) KOSMOS

TOTO JE ÚVAHA KOSMU. (STRUNNÉ TERPAIE; OVLIVNĚNÍ HMOTY VE PROSPĚCH BOHA)

Hovoříme o nápravě poměrů, ale míníme tím chaos (velmi závažný) svého niterného světa (který je nekonečný a má stále nové perspektivy). Odtud je scholastika inovátorská snaha (mužské dominantnosti ve vztahu k ženě) se snahou vposled vyvrátit církevní monogamii. Na této úrovni logiky se běžně nepohybujeme, protože věříme ověřeným mozkům, jako...

Hmota hrubá, Meier tvrdí "hrubohmotná matérie" (něm. grobstoffliche Materie) je nejen pomíjivá, ale podléhá i zcela určitým zákonitostem, které mají co do činění s geny (hovoříme-li o hmotě tělesné). Geny řídí běhy chemicko-biologické podle evolučně podmíněného řetězce platného od pravěku. Hmota tohoto typu se měla - v úzké vazbě na ducha - sama...

Moc je v našem psychologickém pojetí (způsobu našeho denního snění alias "myšlení") silně spojena s vírou ve vlastní neomylnost. Máme možná dojem, že bychom něco mohli vědět lépe než naši bližní, s nimiž se stále porovnáváme, abychom sami sebe poznali? Potřebujeme uznání hlavně proto, že se neznáme, a tedy věříme, že nám "svět" otevře oči (to je...

Život, který vedeme, v celé své neblahé povrchnosti, představuje tento fakt: namlouváme si, že to, co si myslíme, je skutečné! Jinými slovy: Věříme, že naše myšlenky a z nich plynoucí pocity (něm. Gefühle) jsou reálné a skutečně ZDE, to jest ve VĚDOUCÍM JÁDRU TOHO, CO JSME ZAČ. To je ale iluze vedoucí k utrpení, neboť odtud si namlouváme, že jsme...

Víra sama o sobě neléčí a je to pouze velmi slabá útěcha nemocnému. Lidé mohou věřit skutečně, čemu chtějí, ale ve výsledku se věci odehrají často diametrálně (zcela protichůdně) jinak, než jak jim člověk věřil. Víra je také silně provázána s předsudky a de facto vlastně i s lidovou pověrčivostí (vírou v démony, vyšší kosmické síly, anděly, vyšší...

FIGU uvažuje o svobodě, která je spjata s určitými přirozenými povinnostmi; svoboda není úvaha sobecká, zaměřená na to, že si člověk kdykoliv dělá, co se mu zlíbí. Jsou zde "zákony" (něm. Gesetze) a doporučení (něm. Gebote; historicky překládáno i jako "přikázání") Stvoření (něm. Schöpfung). Člověk je a žije ve vztahu k těmto zákonům a doporučením,...

Symbolicky viděno je celá tvářnost (povaha) společenských jevů (např. institucí) kolem nás projevem toho, co vybudovali naši předci a co jsme po nich převzali; je projevem toho, co nyní dále budujeme a rozvíjíme (z materialistických perspektiv), podle jejich často žel falešného vzoru a příkladu (a jejich falešných ideálů a "pravd"). Pravda je to,...