Šíření akčních spisů FIGU je důležitá a záslužná činnost, oslovte knihovny a některé instituce, které se zabývají problémy v životním prostředí, oslovte i své známé a upozorněte je především na neřešený problém populační exploze, která se úřady a vládními představiteli masivně bagatelizuje s tím, že se naopak podporuje rodinná politika v Evropě.

Hlavní zásadou při šíření podkladů FIGU je nechovat se jako zaujatý misionář, a tedy nikomu nic nevnucovat, resp. nevyvíjet osobní nátlak a nepřesvědčovat. Spam, obtěžování a oslovování na ulici rovněž není vhodná cesta. Platí princip tzv. aktivního nenásilí, který zahrnuje "trvání na pravdě". Ovšem člověk by měl nejprve dlouhá léta studovat "Učení pravdy, Učení ducha, Učení života", aby věděl a zjistil, co "pravda" pro něj vlastně znamená a co je i tzv. "objektivní pravda", která nepochybně existuje.

Šíření tzv. akčních spisů FIGU a "Billyho" Eduarda Alberta Meiera je z hlediska současné společenské a světové situace velmi podstatné. Namístě je kontaktovat např. knihovny a nechat v nich bez nároku na honorář umístit akční spisy, jakož i knihy a publikace FIGU. Některá knihkupectví Vám mohou odkoupit či přijmout jednotlivé knihy FIGU. Máte-li dobré kontakty či tipy na knihkupectví, která by chtěla vydat jednu či vícero publikaci FIGU, kontaktujte prosím FIGU-Studiengruppe ČR.

Pokud studujete Učení pravdy, Učení ducha, Učení života z češtiny, němčiny či jiného jazyka (doporučena je originální němčina), můžete se podílet na aktivitách FIGU-Studiengruppe ČR v Praze (setkání každou druhou sobotu v měsíci), popř. i sami nezávisle přednášet (např. na různých festivalech či na půdě Studiengruppe ČR) či zorganizovat infostánek.

Pokud jste tzv. pasivní členové FIGU v počtu minimálně dvě osoby a nechcete se držet pravidel platných pro studijní a zemské skupiny FIGU, můžete založit tzv. "FIGU-Interessengruppe" (zájmovou skupinu FIGU) s tím, že budete mít povinnost vystavovat FIGU-Studiengruppe v Praze každé tři měsíce protokol o svých aktivitách. (Formuláře pro pasivní členství viz stránky skupiny. https://cz.figu.org/sekce-ke-stazeni)

Vyžádejte si akční brožury a spisy, popř. spisy a knihy s tematikou Učení ducha k šíření a informování od FIGU-Studiengruppe ČR. Se svěřenými spisy zacházejte rozumně a šiřte je podle výše uvedených zásad, popř. v koordinaci s FIGU-Studiengruppe ČR.

Prostudujte si níže uvedené spisy, zpracujte tyto informace a šiřte je v této či vlastnoručně zformulované podobě na odpovědná místa, jednejte rozumně a veďte si evidenci o tom, koho jste oslovili a s jakou reakcí a případě se podělte o tyto informace na svých webech či se mnou a FIGU-Studiengruppe ČR. Další akční spisy naleznete na stránkách Studiengruppe ČR: https://cz.figu.org/prelidneni.